Kategória: Nyilatkozatok, állásfoglalások

A Biblia Szövetség Egyesület által kiadott nyilatkozatok és állásfoglalások

ÁLLÁSFOGLALÁSOK AZ ÚRVACSORAI GYAKORLATRÓL A JÁRVÁNY MIATTI GYÜLEKEZÉSI KORLÁTOZÁS IDŐSZAKÁBAN

A keresztyén közösséggyakorlás korlátozottsága közben Isten számos új lehetőséget nyitott számunkra: az elmélyült igetanulmányozást, több idő jut a telefoni kapcsolatra, internetes-postai levelezésre, illetve az online igehallgatásra. Vajon lehetőséget teremt a sákramentumok gyakorlására is? Lehetséges pl....

Relaxacio s

Tiltakozás az iskolai relaxáció kötelező gyakorlata ellen

A Biblia Szövetség nemet mond a relaxációra A Nemzeti alaptantervbe (NAT) új közoktatási gyakorlatként felvételre került a relaxáció. Ezzel kapcsolatosan a média tudósításaiból homályos, ellentmondásos kép bontakozott ki, megnehezítve a tájékozódást. Olvasatunk szerint kötelező lesz...

Állásfoglalás az Alaptörvény mellett

      ÁLLÁSFOGLALÁS     A Biblia Szövetség – mint országos civil szervezet – képviselőiként köszönetünket fejezzük ki Magyarország Parlamentjének hazánk Alaptörvénye megalkotásáért.  Kiemelkedő jelentőségűnek tartjuk az abban foglalt Nemzeti Hitvallást. Nagyra értékeljük a...

Javaslat az új Alkotmány szövegezéséhez

Magyar Köztársaság Országgyűlése Alkotmány-előkészítő Eseti Bizottság Dr. Salamon László elnök Tisztelt Elnök Úr! A Biblia Szövetségnek, mint társadalmi szervezetnek tagsága örömmel értesült arról, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése elkezdte az új Alkotmány törvény kidolgozását. Számunkra...

Közlemény az Alkotmányozó Zsinat magyar anyanyelvű ref. gyülekezetei összetartozásának erősítéséről

A BIBLIA SZÖVETSÉG KÖZLEMÉNYE A Biblia Szövetség Tanácsa üdvözli a Magyar Református Egyház 2009. május 22-re Debrecenbe összehívott Alkotmányozó Zsinatát illetve annak tagegyházait. A Tanács különösen fontosnak tartja a Zsinat összehívóinak azt a szándékát, hogy...

Tiltakozás az azonos neműek házasságkötésének törvényi lehetősége ellen

ÁLLÁSPONTUNK A Biblia Szövetség tiltakozik az azonos nemű személyek házasságkötésének törvényi lehetősége ellen Megdöbbenéssel értesültünk az Országgyűlés elé beterjesztett, A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosítását célzó tervezetről, amivel...