A változatlan bibliai értékrend

A reformáció évszázadában nem volt ritkaság, hogy egy-egy ember, vagy egy hitvalló közösség, ha valami olyat tapasztalt a társadalomban, vagy az egyház gyakorlatában, ami a Biblia normáitól eltért – különösen, ha azzal az szembe is helyezkedett –, akkor hitvallását írásban is megfogalmazta, és a nyilvánosság elé tárta. Így született meg például a II. Helvét Hitvallás, amit Heinrich Bullinger személyes hitvallásként írt 1562-ben. Ez került előbb az augsburgi birodalmi gyűlés elé, majd meghonosodott Ausztriában, Lengyelországban, Csehországban és – 1567-ben – Magyarországon is, a debreceni alkotmányozó zsinaton.

Nos, napjainkban is hasonló támadások érik a Biblia kijelentésén nyugvó hitünk alapjait. Most is előhívott Isten Szentlelke egy Bullingert, dr. Garádi Pétert, az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) elnökét, aki megfogalmazta hitvallását, amelynek ajánlásában így fogalmaz:

„A korábbi évezredekben sokszor és sokféleképpen tagadták Isten létét, vagy éppen lerángatták a pogány istenségek szintjére. Ma is folyik ez. 2000 év óta sokszor és sokféleképpen tagadták, vagy torzították Jézus Krisztus személyét, elhazudták, vagy bagatellizálták a megváltást, a bűnből való szabadítást. Ez ma is folyik. Az azonban a történelem folyamán még soha nem fordult elő, hogy ateisták, más vallások képviselői, vagy bárki a teremtés rendjét tagadta volna, vagy arról kijelentette volna, hogy úgy, ahogy van, nem jó.”

Ajánljuk minden kedves testvérünknek, hogy ismerkedjen meg hitvallásának teljes szövegével, és ha azonosulni tud vele, akkor ismertesse azt lelkipásztorával, lelki testvéreivel is!

Az Istentől elfordult világ minden kísértésével és támadásával szemben az Úr Szentlelke erősítse hitünket!

A teljes hitvallás itt olvasható:

https://www.evangelikus.hu/ebbe-korlevel-%C3%A9s-szem%C3%A9lyes-hitvallas-szorongato-idoben