Kategória: Bibliaiskola

BIBLIAISKOLAI TANFOLYAM A 2024/2025. TANÉVBEN

A Biblia Szövetség Egyesület (BSz) bibliaiskolai tanfolyamot indít a 2024-2025. tanévben is azoknak a 18. életévet betöltött, közoktatási tankötelezettségének eleget tett (nyolc osztályt befejezett), keresztyén életben elindult férfiaknak és nőknek, akik szeretnék a Jézus Krisztus...

ÉVNYITÓ A BIBLIAISKOLÁBAN 2023-2024

Kedves Bibliaiskolai Hallgatónk! A következőkben a tanévkezdéssel kapcsolatos fontos információt olvashatod. Kérem, figyelmesen olvasd el, mert ez segíti felkészülésed, a részvételt a tanórákon, s annak megtartásával támogatja a sikeres tanévkezdést és folyamatos munkát!   Tanévnyitó:...

Bibliaiskolai tanrend 2023-2024. tanév

(8 hónap, 8 szombati nap, napi 7 óra – 56 óra/tanév, évnyitó 2023. szept. 16. A tanrend vagy az oktató személye változhat.)   I. évfolyam Tantárgyak: Ószövetségi bibliaismeret (28 óra) Dr. Hotorán Gábor Hitvallásismeret (14...

TÁJÉKOZTATÓ

BSZ ALAPFOKÚ BIBLIAISKOLA HALLGATÓI RÉSZÉRE 2023-2024. TANÉV   Kedves Bibliaiskolai Hallgatónk!   Öröm számunkra, hogy jelentkeztél szervezetünk bibliaiskolájába, s ezzel a levéllel arról is tájékoztatunk, hogy felvételt nyertél a szeptemberben induló évfolyamba. Reménységünk, hogy olyan...

BIBLIAISKOLAI ÓRAREND

PÉCEL, 1. és 2. ÉVFOLYAM 2023-24. TANÉV   1. tanóra 9.15-10.00 2. tanóra 10.15-11.00 3. tanóra 11.15-12.00 4. tanóra 12.15-13.00 ebédszünet 5. tanóra 14.00-14.45 6. tanóra 15.00-15.45 7. tanóra 16.00-16.45   (6-7. tanóra összevonásáról –...

BSz Facebook előképe

A BIBLIAISKOLAI OKTATÁS ÉS LELKI MUNKA ALAPELVEI

Hisszük és valljuk, hogy a teljes Szentírás – eredeti szövegében – Isten szó szerint ihletett igéje, és mint ilyen, minden kérdésben tévedhetetlen. Hiszünk az egy, örökkévaló Istenben, aki személyében három: Atya, Fiú, Szentlélek (az Athanaziusz-hitvallás...

HÁZIREND ÉS NYILATKOZAT

ALAPFOKÚ BIBLIAISKOLAI TANFOLYAM, 2022-2023. TANÉV   A bibliaiskolai oktatás a BSz egyik szolgálati ága, ami szervesen kapcsolódik szervezeti céljához, Alapszabályához, Hitvallásához. A lelki munka és az oktatás alapelvei segítik a szolgálókat és a hallgatókat tanulmányaikban,...

BSz Facebook előképe

Ajánlott irodalom (bibliaiskola)

Ószövetség – Gleason L. Archer, Az Ószövetségi bevezetés vizsgálata (KIA) – Don Batten, Kérdések a kezdethez (Evangéliumi Kiadó) – Werner Gitt, A teremtés bibliai tanúságtétele (Evangéliumi Kiadó) – Dr. J. Douma, A tízparancsolat (Iránytű)  ...

Figyelem! Változás történt a Bibliaiskola e-mail címében

Kedves Volt, Jelenlegi és Jövőbeli Bibliaiskolai Diákunk, Kedves Érdeklődők! Bibliaiskolánk e-mail címe megváltozott. Az új cím: bibliaiskola@bibliaszov.hu. Sári Éva, a Bibliaiskola titkára a továbbiakban ezen a címen fogadja a képzéssel kapcsolatos üzeneteket. A régi címre...

Hitvallás

Hitvallásunk letölthető PDF formátumban: BSz_hitvallas.pdf Hálát adunk Istennek azért az igei világosságért, amelyet elődeinknek adott, és teljes meggyőződéssel azonosí­tjuk magunkat a reformátori alapokon álló hitvallásokkal. Jelen helyzetünkben mégis szükségesnek tartjuk az alábbiak hangsúlyozását: Hisszük, hogy...