A BIBLIAISKOLAI OKTATÁS ÉS LELKI MUNKA ALAPELVEI

 • Hisszük és valljuk, hogy a teljes Szentírás – eredeti szövegében – Isten szó szerint ihletett igéje, és mint ilyen, minden kérdésben tévedhetetlen.
 • Hiszünk az egy, örökkévaló Istenben, aki személyében három: Atya, Fiú, Szentlélek (az Athanaziusz-hitvallás alapján).
 • Hiszünk a kegyelmi kiválasztásban (az Ef 1,4-6; 11-12 alapján) és a kegyelem elveszíthetetlenségében.
 • Valljuk az ember teljes elveszettségéről szóló bibliai tanítást, beleértve a szabad akarat elvesztését is.
 • Krisztus-központú megváltást vallunk.
 • Hisszük, hogy a Szentlélek minden újjászületett hívőben lakozást vesz, és nincs szükség külön lélekkeresztségre.
 • Hisszük, hogy a Krisztus-test lelki egysége már a földön is valóság, és nincs szükség a szervezeti egységet munkáló mozgalmakra.
 • A Biblia szövegének csak a pozitív-hívő-tudományos vizsgálatát, magyarázatát fogadjuk el.
 • Valljuk, hogy a missziót minden keresztyénnek Isten dicsőségére végeznie kell.
 • Valljuk, hogy a keresztyén lelkigondozást csak bibliai embertan (antropológia) alapján lehet Isten dicsőségére végezni.
 • Fontosnak tartjuk a bibliai hitvédelmet (apologetika).
 • Valljuk, hogy korunk ideológiai és etikai kihívásaira a Biblia elégséges választ ad.
 • Visszautasítunk és elítélünk minden olyan támadást, teológiai meggyőződést, ami napjainkban az általunk is képviselt bibliai-reformátori teológiai irányt az ún. neo-evangélikál, új-kálvinista, ökumenikus, rajongó karizmatikus mozgalmak, a liberális teológia, a római katolikus vagy egyéb tévtanítás részéről éri.

Az alapelvek szellemében való oktatásra, lelki munkára a tanárok és a szolgálók elkötelezik magukat, tiszteletben tartását pedig minden hallgatótól és a lelki programok résztvevőitől elvárják.

 

Pécel, 2023. augusztus 29.

(Biblia Szövetség Egyesület, Pécel)