Kategória: Heti üzenet

Krisztus kegyelmi ajándéka

Ahogy a víztartály tartalma csövekbe ömlik, úgy önti Krisztus kegyelmi ajándékát a hívő szívekbe. Mintha csak azért lenne gazdag, hogy minket megajándékozhasson. Krisztus úgy áll előttünk, mint egy élő kútfő, mely folyvást ömlik, de amely...

Sávuot – Pünkösd ünnepe

Sávuot vidám ünnep a zsidók között. A zsidó naptárban szíván 6-ára és 7-ére esik. Ezt az ünnepnapot a hetek ünnepének is hívják (2Móz 34,22), mivel sávuot heteket jelent. Pünkösd ünnepeként is ismerik, mert ötven nappal...

Áldozócsütörtöki tanítás

Miután Krisztus, a feltámadását követő negyven nap alatt, különböző megjelenéseivel bizonyossá tette tanítványait és akkori követőit feltámadása felől, a negyvenedik napon kivitte őket magával az Olajfák hegyére. Ott, miután bizonyos rendelkezéseket adott nekik, felemelve kezét...

A császár gladiátorai

Nem sokkal Krisztus feltámadása után az alávaló Néró uralkodott. Volt neki egy elit hadosztálya, amely olyan katonákból állt, akiket atletikus termetük és vitézségük miatt választottak ki. Úgy ismerték őket, mint a császár gladiátorait. Fizikailag ezek...

A zarándok

Észak-Etiópia Asmara nevű városának evangéliumi missziói házába jött egyszer egy ortodox szerzetes, és éjjeli szállást kért. A vendéglátás törvényei közé tartozik, hogy az ilyen kérést nem szabad elutasítani, s hogy a vendégnek ennivalót is kell...

Meghiúsult kihívás

A XIX. században egy Charles Bradlaugh nevű kiemelkedő ateista vitára hívott ki egy keresztyént a keresztyénség állításainak megalapozottságáról. Ez a keresztyén Hugh Price Hughes evangélista volt, aki a szegények között dolgozott London nyomornegyedeiben. Hughes azt...

Győzelem

Rügysereg szállja meg a fákat, zöldlobogós rohamcsapat. Sietve vesz be minden ágat, vén csonkokat, kis gallyakat. Meghódítja az egész kertet, erdőt, mezőt, völgyet, hegyet, a szíveket, hazát, világot… Ámuljatok el, emberek, mert békeharc ez: minden...

Örökkévaló király

Dávid a 110. zsoltár 4. versében Jézusról mond próféciát, a Zsidókhoz írt levél szerzője pedig ehhez a próféciához nyúl vissza: „Én fiam vagy te, ma szültelek téged. Miképpen másutt is mondja: Te örökkévaló pap vagy,...

A nép megállt nézni

Ritkán fordul elő, hogy hirtelen megállunk, hiszen rohanunk az eseményekkel, és azok is velünk. Egy utcai jelenetnél, orvosi diagnózis átvételekor vagy egy szenzációs hír hallatán megállunk és – esetleg – megrendülve nézünk…. Most álljunk meg...

Mértékletes élet ételben – italban

Úgy lesz ételben és italban mértékletes a keresztyén ember, ha abból sohasem vesz magához annyit, hogy amiatt lelke és teste megnehezedjék és alkalmatlanná legyen Isten szolgálatára, lelke javának munkálása és hivatalos munkájának megfelelő folytatására, hanem...