A A Á E G K L L M O T T T V

Amikor megszületünk, egy borítékban betűket kapunk. Isten már tudja, hogy mit üzen nekünk ezekkel a betűkkel, de nekünk kell ezt életünk folyamán értelmes szóvá kirakni. Segít ebben a családi nevelés, az iskola, meg olvasmányaink is, de egyre inkább a világhálón próbálunk rátalálni a helyes megfejtésre. Ki is rakunk szavakat a rendelkezésünkre álló betűkből, de mindig felhasználatlan marad néhány betű, nem illik sehogysem a sorba. Máskor meg éppen, hogy még hiányoznak betűink ahhoz, hogy teljes legyen a mondat, vagy legyen értelme életünk kirakott szavának. Ha fel is használunk minden betűt, és külön-külön értelmes szavakat formálunk, de az egésznek együtt nincs semmi értelme. Nem illeszkednek a betűk egyetlen értelmes gondolattá. Hát még, ha olyan társaságba kerülünk, ahol ahelyett, hogy segítenének, újra összekeverik a betűket! Mire észrevesszük, hogy mi történt velünk, kezdhetjük elölről a „játékot”, elhagyva a bajkeverők társaságát.

Isten a Szentírásban küldi el a megfejtést. Van, akihez egy családtag vagy egy barát közvetítésével jut el, mások a hirdetett ige útján hallják meg istentiszteleten vagy bibliaórán, de sokakat bibliaolvasás közben szólít meg a Szentlélek: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézs 43,1) …és egyszerre kirajzolódik a szó, a megoldás, amelyet kerestem: MEGVÁLTOTTALAK. Minden betű a helyére került, és van értelme – sőt, csak ennek van egyedül értelme! Ennek a szónak a betűit írta szívünkbe a Teremtő, hogy keressük az értelmét, amíg ki nem rajzolódik.

Ami igaz egyéni életünkre, igaz lehet gyülekezetünkre is. A templomlátogató hívek mind-mind külön betűk, de az egész együtt nem több, mint egy betűhalmaz. Sorbarakhatjuk ABC szerint, és akkor szép, rendezett lesz, csak nincs semmi értelme. Kirakhatunk szavakat belőle: bibliaóra, baba-mama kör, énekkar, s ehhez hasonlók, csak az egész együtt nem egyetlen szó, vagy ha a betűk nagyrésze össze is áll egyetlen szóvá, többen kimaradnak belőle. Egyetlen helyes megfejtés létezik: MEGVÁLTOTTALAK. Ha minden betű – az egész gyülekezet – a Megváltó Úr Jézus körül alkot egyetlen közösséget, akkor kerülnek helyre az egyéni életek is, és lesz együtt az egész világító mécsessé (vagy hegyen épített várossá), amely megvilágítja a környező sötét világot, és fényével odavonza a homályban botladozókat.