Kategória: Bemutatkozás

Oldalajánló

Egyházak, gyülekezetek Magyarországi Evangélikus Egyház Magyarországi Református Egyház Budapest-Fasori Református Egyházközség Budapest-Pasaréti Református Egyházközség Péceli Református Egyházközség Szeged-Újszegedi Református Egyházközség Missziós szervezetek Apológia Kutatóközpont Bethánia CE Szövetség Bibliai Házassággondozó Szolgálat Élő Reménység Alapí­tvány Evangélikus Missziói...

BSz_szekhaz_nyar

Köszöntés

Tisztelt Látogató! Köszöntöm Önt a Biblia Szövetség Egyesület titkáraként! A Biblia Szövetség 1989. május 1-jén, a politikai enyhülés biztosította új jogszabályi keretek között megalakított non profit, keresztyén civil szervezet. A jogszabályi változások miatt a szervezet...

Szervezeti felépí­tés

A Biblia Szövetség EGYESÜLET KÜLDÖTTgyűlése  A küldöttgyűlést a körzetekben választott küldöttek (minden húsz, a körzethez tartozó egyesületi tag után egy küldött választható), az elnökség és a tanács tagjai alkotják, akiknek a küldöttgyűlés ülésén tárgyalási és...

Hitvallás

Hitvallásunk letölthető PDF formátumban: BSz_hitvallas.pdf Hálát adunk Istennek azért az igei világosságért, amelyet elődeinknek adott, és teljes meggyőződéssel azonosí­tjuk magunkat a reformátori alapokon álló hitvallásokkal. Jelen helyzetünkben mégis szükségesnek tartjuk az alábbiak hangsúlyozását: Hisszük, hogy...