Ajánlott irodalom (bibliaiskola)

Ószövetség

– Gleason L. Archer, Az Ószövetségi bevezetés vizsgálata (KIA)

– Don Batten, Kérdések a kezdethez (Evangéliumi Kiadó)

– Werner Gitt, A teremtés bibliai tanúságtétele (Evangéliumi Kiadó)

– Dr. J. Douma, A tízparancsolat (Iránytű)

 

Újszövetség

– Carson-Moo-Morris, Újszövetségi bevezetés (KIA)

– M. C. Tenney, Újszövetségi bevezető (KIA)

– Papp Géza, Vigyázzatok! (Kálvin Kiadó)

– Lee Strobel, A Jézus dosszié (Harmat)

 

Hermeneutika

– R. C. Sproul, A Szentírás megismerése (KIA)

– D. Doriani, Érted is, vagy csak olvasod? (ÉBA)

 

Hitvallásismeret

– Heidelbergi Káté és a Második Helvét Hitvallás (Kálvin J. Kiadó)

– L. Berkhof, Keresztyén dogmatika (ÉBA)

– Szűcs Ferenc, Hitvallásismeretet

– Dr. B. Kaiser, Egyedül Krisztus (ÉBA)

– Dr. Sípos Ete Álmos, Az igazsághoz ragaszkodva (ÉBA)

 

Egyháztan

– Püski Lajos, Érdeklődéstől elköteleződésig – Kálvin Kiadó

– Kálvin János, Institúció 4. könyv, 1-12. fejezet

– John Stott, Az élő gyülekezet

– D.M. Lloyd-Jones, Egyház az Egyházban

 

Missziológia

– Dr. Sípos Ete Álmos, Missziológia

– J. I. Packer, Az evangélizáció és Isten szuverenitása

– Sinclair B. Ferguson, Tanítás a keresztyén életre (Koinónia)

– S. B. Ferguson, Növekedés a kegyelemben (Presbiteriánus Kiadó)

– J. Bridges, Kegyelem (ÉBA)

– F. A. Schaeffer, Aki van (Harmat)

 

Egyháztörténet

Alföldy-Boruss Dezső, Reformáció valójában (Ébredés Alapítvány)

Jos Colijn, Egyháztörténet / Sárospatak

– Beliczai Angéla, Egyháztörténet (Ref. hitünk és Életünk, Ref. Sajtóosztály, Bp. 1984.)

– György Antal, A bizonyságok fellege 1990, Ráday Kollégium

– A magyar református egyház története, Révész Imre előszavával Bp. Kossuth nyomda, 1949.

– Warga Lajos, Egyháztörténet I-III-Sárospatak, 1906.

– Karl Heussi, Az egyháztörténet kézikönyve, Osiris Kézikönyvek 2000.

– Dr. Révész Imre, Dr. Segesváry Lajos, Az egyháztörténelem alapvonalai, Debrecen 1936.

– Szabó László / Margit István, Egyháztörténet (fénymásolat, megvásárolhatják a bibliaiskola hallgatói)

 

 

(Biblia Szövetség Egyesület bibliaiskolája, 2023/24. tanév)