Tiltakozás az azonos neműek házasságkötésének törvényi lehetősége ellen

ÁLLÁSPONTUNK

A Biblia Szövetség tiltakozik az azonos nemű személyek házasságkötésének törvényi lehetősége ellen

Megdöbbenéssel értesültünk az Országgyűlés elé beterjesztett, A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosítását célzó tervezetről, amivel törvényesen elismert házasságkötési lehetőséget biztosítanának azonos nemű személyek számára is.

A tervezetben újabb támadást látunk a magyar alkotmányosság ellen; ugyanis „A Magyar Köztársaság védi a házasság és család intézményét.” (Alkotmány 15.§)
Egyetértünk az Alkotmánybíróság állásfoglalásával, miszerint „a házasság intézménye kultúránkban és jogrendünkben is hagyományosan férfi és nő életközössége” [14/1995. (III. 13.) AB határozat], amit a fontos emberi jogi nemzetközi egyezmények szövegei is ilyen életközösségként értelmeznek. Az Alkotmánybíróság álláspontjával egyezik a keresztyéneknek az a tanítása, miszerint a házasság és a család intézménye Isten teremtő rendelkezésén nyugszik, ezért olyan természeti törvény, amire a nem feltétlen vallásos jogrend is épül. Mindezek alapján mi – a Biblia Szövetséghez tartozó keresztyének – minden házasságot és családot ért támadásban elsősorban nem a „szabadság” és „tolerancia” melletti kiállást, hanem egyrészt a Mindenható Isten, másrészt az alkotmányos berendezkedés elleni támadást látjuk.

Kötelességünknek tartjuk, hogy az ilyen támadás következményeire mindenkit figyelmeztessünk. 

Emlékeztetjük a javaslattevőket arra, hogy az isteni és alkotmányos rend elleni támadások következménye az emberiség történelmi közelmúltjának súlyos öröksége. Éppen a nürnbergi ítéletek mutattak rá, hogy a felsőbb, természeti törvénnyel szemben megalkotott jog a diktatúrák eszköztárába tartozik. A természetjoggal szembehelyezkedő jogi pozitivizmus egykor már az emberiség legnagyobb tragédiáinak melegágya volt. 

A Biblia Szövetség vezetősége és tagsága – az elmondottak értelmében – határozottan tiltakozik a tervezett törvénymódosító javaslat elfogadása ellen!


Pécel, 2007. 09. 28.

Dr. Sípos Ete Álmos főtitkár és Dr. Mikolicz Gyula titkár