Közlemény az Alkotmányozó Zsinat magyar anyanyelvű ref. gyülekezetei összetartozásának erősítéséről

A BIBLIA SZÖVETSÉG KÖZLEMÉNYE

A Biblia Szövetség Tanácsa üdvözli a Magyar Református Egyház 2009. május 22-re Debrecenbe összehívott Alkotmányozó Zsinatát illetve annak tagegyházait. A Tanács különösen fontosnak tartja a Zsinat összehívóinak azt a szándékát, hogy a történelem viharában szétszakadt egyházunk magyar anyanyelvű református gyülekezeteiben az egy lelki családhoz tartozás tudatát és a testvéri szeretetet erősítse.

A Biblia Szövetség a közös alkotmány remélt elfogadásában annak bizonyságát látja, hogy Isten Szentlelke az elmúlt nehéz évtizedek során útlevél nélkül is munkálkodott, és nem engedte szétszakadni azt, amit Isten a történelem folyamán egybeszerkesztett.

Úgy ítéljük meg, hogy újra nagy szükség van arra, hogy a reformáció egyházai között is sajátos színt képviselő magyar református egyház tagjaiban – az állampolgárságuk különbözősége ellenére is élő – református identitástudatot erősítsük.

Tiltakozunk az ellen, hogy ebbe a testvéri kézfogásba bárki politikai szándékot magyarázzon bele, s ezzel a Biblia értékrendjében fontos helyet elfoglaló, atyafiak közötti egységet megbontsa!

„Íme mily jó és mily gyönyörűséges, mikor együtt lakoznak az atyafiak!” (Zsolt 130,1)

Pécel, 2009. május 17.

 

Dr. Makrai Tibor        Dr. Sípos Ete Álmos
elnök                             főtitkár