Állásfoglalás az Alaptörvény mellett

 
 
 

ÁLLÁSFOGLALÁS

 
 
A Biblia Szövetség – mint országos civil szervezet – képviselőiként köszönetünket fejezzük ki Magyarország Parlamentjének hazánk Alaptörvénye megalkotásáért. 

Kiemelkedő jelentőségűnek tartjuk az abban foglalt Nemzeti Hitvallást. Nagyra értékeljük a magyar nép több évtizedes erkölcsi megrendülésével történő őszinte szembenézést, a diktatórikus múlt elítélését.

Üdvözöljük a kitűzött nemes célt: a nemzet lelki és szellemi megújulását. Keresztyénként örömmel fogadtuk, hogy az Alaptörvény deklarálta az emberi élet méltóságát és védelmét, a magán- és családi élet, valamint a házasság védelmét.

A Biblia Szövetség tagsága támogat minden olyan kezdeményezést, személyt, szervezetet, ami és aki hazánknak – az Alaptörvényben megfogalmazott – lelki és szellemi megújulásán munkálkodik. Ezért is támogatja a Parlament többségének e cél érdekében végzett törvényalkotó munkáját, a Kormány és a miniszterelnök helytállását, és tiltakozik minden hazai és külföldi törekvés ellen, amely ezt a megújulást gátolni igyekszik.

A Szent Isten kegyelme óvja és segítse a jóakaratú embereket, akik hazánk megújulásán fáradoznak!

Pécel, 2012. január 12.
(A Biblia Szövetség vezetősége)