A Biblia Szövetség Egyesület állásfoglalása a koronavírus járvány kapcsán

Magyar honfitársainkat emlékeztetjük arra, hogy a Biblia szerint semmi nem történik véletlenül, hanem minden – így ez a mostani járvány is – a személyes, végtelen Isten kezéből származik! „Vajon lehet-e baj a városban, amit nem az Úr szerezne?” (Ámós könyve 3,6) (Heidelbergi Káté 27. kérdés-felelet).

 

– Emlékeztetünk arra, hogy Isten, a megoldó képességünket meghaladó nehézségekkel annak felismerésére int bennünket, hogy nem vagyunk végtelen istenek, hanem csak véges emberek! Így magunkat megalázva ismerjük el emberségünket! Egyúttal megbánva alaptalan istenkedésünket, hittel fogadjuk el megbocsátását – amiért Jézus Krisztus adta életét a keresztfán! Így, bűnbánattal és kesergéssel térjünk vissza hozzá, és kezdjünk Isten bibliai akarata szerint élni!

 

– Emlékeztetünk arra, hogy a Biblia Istene mindenható, és meghallgatja a benne bízók imádságát, és így dicsőíti meg nevét mindenki előtt! Ezért kérjük őt arra, hogy segítsen a kutatóknak e mostani betegség hatékony gyógyszerének megtalálásában, segítsen a gyógyításban közreműködő orvosoknak és ápolóknak! Adjon gyógyulást megbetegedett embertársainknak, adjon bölcsességet népünk vezetőinek a közjót szolgáló döntések meghozatalában! Imádkozzunk abban a tudatban, hogy „igen hasznos az igaznak buzgó könyörgése!” (Jakab levele 5,16).

 

– Emlékeztetünk arra, hogy a keresztyéneknek együtt kell szenvedniük a világgal – várva testünk megszabadítását minden betegségtől és a haláltól! Ám a betegségben és halál árnyékában is bizonyságot tehetünk arról a Jézusról, aki megváltott, erőt ad a szenvedések elviseléséhez, és végül üdvözít bennünket: „Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta.” (János evangéliuma 3,36).

 

– Emlékeztetünk arra, hogy mi, keresztyének „nem a félelem Lelkét kaptuk, hanem az erőnek, szeretetnek, józanságnak Lelkét!” (2Timótheus 1,7) Tehát ne engedjük, hogy a rettegés erőt vegyen rajtunk, hanem Istenben bízva legyünk békességben, a felebaráti szeretet bibliai parancsa értelmében igyekezzünk családtagjaink s minden embertársunk egészségét megóvni, és mindenkit békességre inteni!

 

– Emlékeztetünk arra, hogy a Biblia szerint minden „felsőbb hatalmasság” Istentől származik, ezért mindenkinek engedelmeskednie kell a felsőbb hatalom rendelkezéseinek! (Római levél 13,1) Jelenleg Magyarország Kormánya Operatív Törzsének minden óvintézkedését és rendelkezését fokozott odafigyeléssel tartsuk be!

 

– Emlékeztetünk Jézus ígéretére: „Bizony, hamar eljövök!” (Jelenések könyve 22,20). Eszerint Jézus Krisztus egy váratlan időpontban visszatér a földre, megítéli ezt a világot, de új világot teremt, ahol „halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúlnak.” (Jelenések könyve 21,4). Éljünk a megpróbáltatás sötét napjaiban is e reménység vigasztaló fényében! Legyünk „minden viszontagságban tűrők… A jövőt illetőleg pedig a mi hűséges Istenünk és Atyánk iránt legyünk jó reménységben afelől, hogy szeretetétől semmi nem szakíthat el bennünket!” (Heidelbergi Káté 28. kérdés-felelet).

 

Ország, ország, ország! Hallgass az Úr szavára!” (Jeremiás könyve 22,29)

 

Biblia Szövetség Egyesület Elnöksége