Tiltakozás az iskolai relaxáció kötelező gyakorlata ellen

A Biblia Szövetség nemet mond a relaxációra

A Nemzeti alaptantervbe (NAT) új közoktatási gyakorlatként felvételre került a relaxáció. Ezzel kapcsolatosan a média tudósításaiból homályos, ellentmondásos kép bontakozott ki, megnehezítve a tájékozódást.

Olvasatunk szerint kötelező lesz a testnevelés órán a relaxációnak-meditációnak nevezett pszichotechnika, az ún. autogén tréning fokozatos gyakorlása, amit a tanulmányi évek alatt szakemberek oktatnak majd. Azt a pszichotechnikát, ami valójában a keleti vallásokban gyökerezik.

Meggyőződésünk, hogy a relaxáció közoktatási intézményekben történő kötelező alkalmazása súlyosan sérti a lelkiismereti- és vallásszabadságot, mivel számtalan szülő, tanár nem szeretné gyermeke életének részévé tenni az autogén tréninget, ezt a lényegét tekintve ezoterikus, Biblia és így keresztyénellenes gyakorlatot. Európa bizonyos országaiban – pl. Németországban – az iskolában tilos a hipnózis alkalmazása, márpedig a nevezett pszichotechnika alapgyakorlatai voltaképpen a hipnózis módszertanának alap-alkotórészei.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bevezetésre kerülő, ártalmatlannak, sőt kívánatosnak beállított pszichotechnikával kapcsolatosan már a szakirodalom is figyelmeztet arra, hogy milyen veszélyt rejt ez a gyerekek lelki-mentális életére, hiszen lappangó lelki betegségeket indíthat be! Megítélésünk szerint ez a veszély fokozottan fennállhat a nehéz családi háttérből érkezett diákok mentális fejlődésére.

A felsorolt érvek mellett a történelmi keresztyénség számtalan és döntő jelentőségű bibliai, dogmatikai, etikai érvet sorakoztat fel annak igazolására, hogy a pszichotechnika gyakorlása mindenkire nézve veszélyes, ezért elfogadhatatlan.

Mindezek alapján a Biblia Szövetség tagsága nevében tiltakozunk a relaxációnak-meditációnak nevezett autogén tréningnek, mint pszichotechnikának a közoktatásba történő bármilyen formájú kötelező bevezetése ellen!

Meggyőződésünk, hogy a stressz feloldásának, a harmonikus életgyakorlatnak, a lelki békesség megszerzésének helyes módja az élő Istennel való személyes megbékélés, Istennek a Bibliába foglalt szavaiba vetett hit, a hozzá intézett értelmes imádság, ami által Jézus Krisztus valóságos békessége tölti be az ember szívét-lelkét! Amire a Bibliában Jézus szavai is utalnak:

„Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja” (Jn 14, 27).

Relaxacio s