Author: Sipos Ete Zoltán

Kicsoda Jézus Krisztus?

Erre a kérdésre egyetlen tiszta és hiteles forrásból merítve válaszol hatunk: ez a forrás a Biblia! Közelebbről az Újszövetség, azon belül a négy evangélium. Ez a négy irat néhány évvel Jézus halála után íródott, s...

Karácsony titka

Karácsonynak titka volt, van és lesz. S ha erre nem akadunk rá, az ünnep kifejezetten megterhelővé válik. Annyira, hogy az emberek elmenekülnek előle: elutaznak a karácsonyi őrület elől, ami már az „idegeikre megy”. Ott próbálnak...

Ünnepi forgatagban

Az ünnepi előkészületek során járjuk a karácsonyi vásárokat, áruházakat, boltokat és igyekszünk szeretteinknek örömszerző ajándékokat vásárolni. Fejünkben ötletek rajzanak, szemünk előtt a csillogó-villogó árukínálat… Fülünkben a karácsonyi zaj: a vásárlók hadának zaja, amit itt-ott még...

tel3

Adventi tűnődés

Azon tűnődöm, hogy vajon ebben a fagyos magyar világban – az istentelenség, anyagiasság, az egoizmus, formális vallásoskodás, élvhajhászás, magányosság rideg-hideg valóságában –hol talál egy kis meleg kuckót karácsony ünnepének lényege? No, nem a mikulásra, jézuskára,...

A kegyelem himnusza (A reformáció időszerűsége 1.)

„Az Istennek, a Bibliában közölt drága üzenetei közül fénylő csillagként emelkedik ki az ő kegyelmének dicsőségéről szóló fenséges kinyilatkoztatás, az Efezus 2,8-9 rész. A kegyelem himnuszának is nevezhető, himnikusan szárnyaló stílusban írt sorok az irgalomban...

Az új-kálvinizmus

Az új-kálvinizmus egy befolyásos mozgalom, ami az USA ún. neoevangélikál és karizmatikus (harmadik hullám) közegéből indult, és elsősorban az USA és Anglia keresztyén gyülekezeteiben terjedt el, de világszerte megjelent más keresztyén gyülekezetekben, így hazánkban is....

Polgárjogok

A Parlament lehetőséget adott arra, hogy a hazánktól ideiglenesen elszakított területeken élő magyar emberek (ismét) Magyarország állampolgárai legyenek. Öröm látni, amikor a tőlünk kényszerrel elszakított magyar emberek és utódaik meghatódottan, könnyes szemmel tesznek állampolgársági esküt,...

A Biblia és az egyházak

A keresztyén egyházakban újra és újra fellángolt a vita arról, hogy minek tekintsék a Bibliát: Isten szavának vagy csak egy olyan könyvnek, amiben benne van az Isten szava? Minden állítása igazságnak tekinthető, vagy csakis a...

Az Alpha kurzus

A Biblia Szövetség Fontos kérdések előadássorozatának 2011. februári rendezvényén Az Alpha kurzus a gyülekezetépítés új módszere? című kérdésre kerestük a választ. A sorozat szerkesztőinek és az előadónak az a szándéka, hogy az előadással, s most,...

avisko1

A viskó

A Biblia Szövetség Fontos kérdések előadássorozatának 2010 decemberi rendezvényén Istent is lehet hamisítani címmel a William Paul Young: A viskócímű, már a magyar nyelvterületen is bestsellernek számító regény elemzésével foglalkozott az előadó. Az előadássorozat szerkesztőiben ugyanis...