Karácsony titka

Karácsonynak titka volt, van és lesz. S ha erre nem akadunk rá, az ünnep kifejezetten megterhelővé válik. Annyira, hogy az emberek elmenekülnek előle: elutaznak a karácsonyi őrület elől, ami már az „idegeikre megy”. Ott próbálnak meg valami kis meghittséget, nyugalmat, derűt csempészni az ünnepbe. De vajon „máshol” rátalálhatnak-e az ünnep titkára?
Úgy hiszem, hogy nem.

Akkor hogyan lehet igazi karácsonyunk? Javaslom, hogy keressük meg karácsony titkát! Keressük a sok-sok karácsonyi külsőség alatt! A titkot ugyanis ellepte kétezer év története, legendák, romantika, előítéletek, tévedések, árubőség, vásárlási láz, étel és ital, gyertyafény, villódzó LED izzók, karácsonyfa, mikulás, a toleranciáról s békéről szóló szentimentális beszédek. A keresést még a keresztyén templomokban tapasztalható külsőségek alatt is folytatnunk kell: a kedves karácsonyi énekek, a sejtelmesen lobogó gyertyák fénye, a csillogó szemű emberek között, az orgona bűvös hangjában, a betlehemes játék kedvességében, a lelkészek szeretetről szóló beszédében – valahol ott lappang a titok! És ha keresés közben valami titokzatos karácsonyi hangulatot éreznénk, akkor ne engedjük becsapni magunkat: az még nem a titok!
A titok ugyanis a négy újszövetségi evangéliumban rejlik! Ezekből ragyog ránk a názáreti Jézus, Isten Fia, aki az első karácsonyon valóságos emberként földünkre született!
Miért jelentős az ő születése? Azért, mert személyében megjelent az a páratlan személy, aki megmenthet minket! Csaknem minden színdarab, zenemű, film, regény és vers lényegében azt hirdeti, hogy megmentésre, más szóval megváltásra szorulunk! Hiába csukjuk be szemünket, lépten-nyomon találkozunk valamilyen bajjal, nyomorúsággal. A világgal együtt sóhajtozunk mi is: Mikor lesz ennek vége, mikor köszöntenek be a szebb napok?

Nos, karácsonykor az a Jézus született közénk, aki megmenthet öntelt kivagyiságunktól, kínzó egoizmusunktól, a másokra taposó kegyetlenségünktől, bántó büszkeségünktől, sértődött hiúságunktól, rossz lelkiismeretünktől, engesztelhetetlenségünktől és az ezek okozta szenvedésektől. Azaz: bűneinktől és következményeitől. Jézus az, aki által rátalálhatunk a tisztaságra, önzetlenségre, megbocsátásra, alázatra, szeretetre, szabadságra, békességre, a valódi boldogságra, más szóval: visszatalálhatunk Teremtőnkhöz! Jézus Krisztus az egyedüli reményünk, aki a jászolágyba született, majd keresztre feszítették bűneinkért, de legyőzve a halált, sírjából kijött, feltámadt, és jelenleg ül az Atya Istennek jobbján, mint a mindenség egyedüli Ura!
Igazi karácsonya csak annak lehet, aki mindenféle karácsonyi külsőségben is megtalálja Jézust, megérti személyének páratlan jelentőségét saját élete számára, hittel elfogadja Megmentőjének, és rábízza életvezetését!

Kívánom minden kedves olvasónknak, hogy ezen a karácsonyon is Jézust, az emberré lett Istent, Megváltónkat és Urunkat magasztalja, és így legyen igazi karácsonya – bárhol is él ebben a világban!

„…nagy örömet hirdetek nektek, amely minden nép öröme lesz, mert Dávid városában ma megszületett nektek az Üdvözítő, aki az Úr Krisztus.”
Lukács evangéliuma 2,10-11