Meghívó az országos csendesnapra

Biblia Szövetség Egyesület csendesnapja Budapesten,

a Nagyvárad téri Református Gyülekezet templomában

(Üllői út 90.)

2023. 04. 29-én 10 órától

 

LELKI PROGRAM

Isten dicsőséges szolgálatának feltételei

(Pál életének bizonyságai alapján)

*

1./ Az Istentől való elhívatottság és alkalmasság bizonyossága – Róm 1,1-6 (Gal 1,15; 2Tim 2,7)
(Sipos Aba Álmos)

*

2./ A hivatás dicsőséges és magasztos voltáról való meggyőződés – 2Kor 3,7-11
(Loránt Gábor)

*

3./ Személyes felelősségtudat  – 2Kor 5,10 (Róm 1,14 – adós vagyok!)
(Nagy Zsolt)

*

EBÉDSZÜNET
(szerény vendéglátás, kávé, tea)

*

4./ személyes bizonyságtételek

*

5./ Készség minden áldozatra és ellenállhatatlan tettvágy – 2Tim 2,10 (2Kor 11,22-33)
(Zila Péter)

*

6./ Kitartó hűség mindvégig – Fil 3,12-15
(Dr. Cs. Nagy János)

*

 Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

A meghirdetett rendezvényen a Biblia Szövetség Egyesület hang- és
képfelvételt is készíthet, amit saját célja megvalósításához felhasználhat.
Ön a részvétellel ezt elfogadja és ehhez beleegyezését adja.