BESZÁMOLÓ

a Biblia Szövetség Egyesület (BSz) 2023. április 1-jén tartott éves rendes küldöttgyűléséről

Az éves programterv szerint április 1-jén tartottuk küldöttgyűlésünket a BSz péceli székházában, ahol 49 tárgyalási és határozathozatali joggal felruházott küldött, tanács- és elnökségi tag, valamint 21 tárgyalási joggal rendelkező személy (szolgálati ágak vezetői, körzetek munkatársai, bizottsági tagok) vett részt. A határozathozataloknál a szavazásra is jogosultak színes szavazólap feltartásával, a személyi döntésnél kitöltendő szavazólappal, titkosan szavazhattak.

A 10 órakor kezdődött rendezvényen dr. Makrai Tibor BSz elnök és mint küldöttgyűlést levezető elnök is köszöntette a résztvevőket, amit Alföldy-Boruss Dezső alelnöknek a Kolossé levél 2,6-7. verse alapján elmondott igeszolgálata követett.

A napirend elfogadását a jegyzőkönyvvezető (ifj. dr. Mikolicz Gyula), a hitelesítők (Kovács Zsuzsa, Loránt Gábor), illetve a szavazatszámláló bizottság tagjainak, Budai Judit, Leveleki Kinga és dr. Mikolicz Ákos (bizottsági elnök) megválasztása követte.

A napirend szerint az elnökségi beszámoló (a honlapon itt olvasható) lelki vonatkozású kérdéseit Sipos Aba Álmos főtitkár, általános szolgálati részét dr. Makrai Tibor ismertette, amit vita, majd a beszámoló egyhangú elfogadása követett.

A szünetet követően a BSz 2022. évi gazdálkodását a titkár, az ehhez és a költségvetéshez készült felügyelő bizottsági jelentést a bizottság elnöke (Móréh Tamás) ismertette. A beszámolót vita nélkül, egyhangúlag fogadta el a küldöttgyűlés. Az elfogadott jelentésből készült kivonat itt olvasható.

A 2023. évi költségvetést szintén a titkár ismertette, amit ugyancsak vita nélkül, egyhangú döntéssel léptetett hatályba a küldöttgyűlés. A tervezet kivonata itt olvasható.

Ezt követően a 2022-ben tagdíjat nem fizető egyesületi tagok tagsági jogviszonyának megszüntetésére készült határozattervezetről vitázott a küldöttgyűlés. Ennek lényege, hogy az egyesületi alapszabály szerint minden BSz tagot terhel évente 2400 Ft tagdíj; aki ezt nem fizette meg, azt már 2023-ban is értesítette az egyesület, kérve az elmaradt befizetés pótlását. A küldöttgyűlés egy tartózkodás mellett a tagdíjat nem fizető BSz tagok tagsági jogviszonyának megszüntetéséről határozott. A határozatot az egyesületi honlapon, a Biblia és Gyülekezet folyóiratban megjelentetjük, illetve minden érintett tagot levélben értesítünk a határozatról, felkínálva azt a lehetőséget, hogy ha az értesítést követő 30 napon belül pótlólag kiegyenlíti tartozását, akkor a tagkizárási határozat őrá nem hatályosul.

Az ülést levezető elnök bejelentette, hogy következik a tisztségviselő választás. Sipos Aba Álmos főtitkár tájékoztatott, hogy az eddigi titkár (dr. Mikolicz Gyula) 32 év Biblia szövetségi szolgálatot követően megválik tisztségétől, az elnökség Nagy Zsolt Bélát jelöli új titkárnak. Bemutatta Nagy Zsoltot, aki megválasztása esetén vállalja a tisztség ellátását.

Dr. Mikolicz Ákos a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette a titkos szavazás menetét, majd elrendelte a szavazást.

A szavazatok összegyűjtését követően a bizottság külön teremben megkezdte a szavazatszámlálást, az elnök pedig elrendelte az ebédszünetet. A küldöttgyűlés résztvevőit szendvicsebéddel látta vendégül az Egyesület.

A szünetet követően a bizottság bejelentette a választás eredményét, miszerint egy, formai hiba miatti érvénytelen szavazaton kívül a küldöttgyűlés egyhangúlag megválasztotta Nagy Zsolt Bélát titkárnak, aki 2023. május 01-től munkaviszonyban tölti majd be a titkári tisztséget. Az eddigi titkár megbízatása, így munkaviszonya 2023. április 30-ig tart.

Dr. Makrai Tibor elnök és Zila Péter tanácstag szeretettel köszöntötte a megválasztott titkárt, áldást kívánt a BSz-beli munkájára. Ezt követően Nagy Zsolt Béla rövid programbeszédével zárult a tisztségviselő választás. Nagy Zsolt Béla bemutatkozását és programbeszédét is olvashatja honlapunkon.

A küldöttgyűlés a tisztségviselő választás okán módosította az Alapszabályt is.

Ezt követően kedves és megható ünnepi percek következtek, amikor is az elnökség tagjai a BSz nevében megköszönték az eddigi titkár és felesége (Virág) munkálkodását, akiket többek között értékes könyvsorozattal (Kálvin János magyar nyelvre fordított munkái) és egy virágkosárral ajándékoztak meg.

A program ezután Sipos Ajtony Levente tanácstag nagyon érdekes, a médiából meg nem ismerhető érvekkel, dokumentumokkal bizonyított előadásában hallhattunk a környezetvédelem bibliai, illetve a természeti valóság szerinti megközelítéséről.

A küldöttgyűlés imaközösség és áldást követően röviddel 16 óra után fejeződött be.

A nap során többször közösen énekeltünk Záborszkyné Szász Lídia Dóra hangszeres kíséretével.

A jelentés- és határozattervezeteket kivetítettük, a programot kihangosítottuk, a technikát Mikolicz András kezelte.

A küldöttgyűlés megkezdése előtt a regisztrációt Latinovits Ágota és Mikolicz Boglárka segítette. A zavartalan ellátásért Bálintné Gyöngyinek, Horváth Máriának, Kiss Andreának, Margit Juliannának, Nyírő Annának, Pistai-Király Erikának, Sipos Villő Kamillának, Teszárik Irénnek és Váraljai Jánosnak is köszönetet mondunk.

A rendezvényről Margit István készített fényképeket. (Ezek a Média/Galéria felületen tekinthetők meg.)

Hálásak vagyunk Istennek az elvégzett munkáért, a zavartalan együttlétért, a testvéri egyetértésért, a Biblia Szövetséget megáldó szeretetéért, a küldöttgyűlésen kapott sok-sok áldásért. S. D. G.!