Legyetek készen!

Máté evangéliumának 24. fejezetében Jézus, Jeruzsálem közeli jövőjéről, a 44. versben pedig második eljöveteléről intésként tanít. Visszajövetele ugyanis a kegyelmi idő vége, és egyben a végső ítélet ideje lesz minden múlandó felett, ami által mindenek a múlhatatlanba záratnak örökre.

Második eljövetelekor a világban a hitetés, megtévesztés, nyomorúság, háborúság, de a békés hétköznapiság is egyszerre lesz jelen. Sokféle történés zajlik majd, amik mind-mind elfoglalják az emberek gondolatait, lekötik, meghatározzák, tematizálják vélekedésüket és életvitelüket.

Mivel Jézus a visszajövetelének pontos időpontját nem fedi fel, nekünk, újszövetségi embereknek minden idő egyben az utolsó idő is.

Napjainkban, a világ hétköznapi eseményeinek színes forgatagában – aminek egyik oldalán a dúsgazdag és jóléttel már mit kezdeni nem tudók, másik oldalán pedig a mélyszegénységben élők állnak, vagy aminek egyik pólusán a szuperismeretekkel és rendszerekkel bírók, míg másik pólusán az analfabetizmussal élők helyezkednek el – az úgynevezett közösségi média által soha nem látott befolyásolás, tematizálás zajlik.

Ennek lényege, célja nem kevesebb, mint hogy egyfelől meghatározzák, hogy mi kösse le figyelmünket, energiánkat, vagyis, hogy miről gondolkodjunk, másfelől pedig az, hogy hogyan gondolkodjunk.

Ezért nagyon is résen kell lennie minden megtért keresztyén embernek.

Mérlegre kell tennünk, hogy annak, ahogyan a világról gondolkozunk, mi az alapja. A befolyásolt, tematizált közhangulat? A közösségi média, egyes kedvenc sajtóorgánumok, vagy Isten örök érvényű kijelentése, a Szentírás tanítása?

Jézus kíméletlen őszinteséggel beszél ugyanis arról, hogy még az övéit is meg fogja kísérteni az, hogy el- és belevesszenek a múlandó világ dolgaiba, ezáltal megfeledkezve arról, hogy nem a világnak kellene őket, hanem nekik kellene a világot tematizálniuk mindazzal, amit rájuk bízott Mesterük.

Most tehát figyelmezteti egyszer s mindenkorra népét, követőit: legyetek észen, és legyetek készen, mert akkor jövök el, amikor éppen nem is gondoljátok!

(részlet a Biblia Szövetség 2022. évi küldöttgyűlésének elnökségi beszámolójából)

Azért legyetek készen ti is, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!” (Mt 24,44)