Megérkezik

Ádvent… az út szívünkig ér,

jön már, Akit angyal kísér.

Sietve nyit kaput a hit,

s a MEGVÁLTÓ megérkezik.

Füle Lajos

„Örvend a kietlen, a puszta föld, vigadozik a pusztaság, és virul, mint az őszike. Virulva virul, és ujjongva örvend. A Libánon dicsőségét kapta, Karmel és Sárón ékességét. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk ékességét. Erősítsétek a meglankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket!” (Ézsaiás 35,1-3)