IN MEMORIAM ASZTALOS ZOLTÁN

Szomorú szívvel, de a  Jézus Krisztus által megígért boldog feltámadás bizonyosságával adunk hírt kedves lelki atyánk, Asztalos Zoltán haláláról.

Zoli bátyánkat 95. életévében, 2021. április 21-én hívta haza Megváltója.

A Biblia Szövetség megalakításának egyik motorja, majd az alakuláskor alapító tagja volt, kezdetben alelnöke, majd Borbély Béla halála után több cikluson át aktív elnöke lehetett.

Szervezte a nyíregyházi (kezdetben vencsellői csendesnapnak nevezett) augusztusi lelki programot, évtizedekig a berekfürdői lelkigondozói hetek, illetve a pedagóguskonferenciák szolgálója, házigazdája volt. Az Evangéliumot Minden Otthonba és az Országos Bibliaiskola Alapítványok alapító tagjai közé tartozott, az utóbbinak évekig kuratóriumi elnökeként is szolgált. Az ő aktív közreműködésével alapították a Molnár Mária Külmissziói Alapítványt, aminek ezt követően kuratóriumi elnöke is volt. 

Rendszeres szerzője volt a Biblia és Gyülekezet folyóiratnak, olvasóink az ő tollából ismerhették meg a második világháború idején, majd az azt követő sivár és lelket próbáló szocializmus  korszakában veszélyeket is vállalva végzett keresztyén munkát.

Szerette Jézus Krisztust, szíve égett az Úr ügyéért, benne a Biblia Szövetség munkájáért,  a magyarországi és erdélyi hívő népért.

Külföldi testvéri kapcsolatait a BSz szolgálatának megsegítésére is kamatoztatta. Csendeshetek és -napok fáradhatatlan szervezőjeként és igehirdetőjeként sokak számára tette őt áldássá Isten.

Mindezekhez hűséges segítőtársat kapott feleségében, Ildikó néniben, házasságuk mindenki számára felemelő mintául szolgálhatott.  Otthonuk nyitva volt a betérő vándorok előtt, s onnan lehetetlen volt közös imádkozás, lelki felfrissülés nélkül bárkinek is távoznia.

Halálával a Biblia Szövetség tagjai és vezetői a szolgálótársat, az atyai barátot, a tanítómestert, a lelki vezetőt és testvért veszítették el.

Hálás szívvel köszönjük Asztalos Zoltán testvérünket az Úrnak.

Emléke legyen áldott a hazánkban és a határainkon túl élő hívő emberek között!

 

A gyászjelentés ide kattintva nyitható meg.