A megbontott egység

A Rubik-kockának hat oldala van, és mind a hat más-más színű kis elfordítható kockákból áll. Ha valaki ezt először veszi kézbe, és kezdi tekergetni az elmozdítható elemeket, akkor az összekeveredett kis kockákat hamarosan már nem (vagy csak nagy nehézség árán) tudja eredeti helyükre visszaállítani. Tehát megbontotta a kocka egységét. Hozzáértéssel végül a sok kis színes kocka ismét helyére kerülhet.

Nagyon könnyű bármilyen, eredetileg jól működő egységet megbontani, amit már nem, vagy nehezen lehet visszaállítani. Pl. pillanatok alatt borul fel a családi béke, a régi, stabilnak gondolt barátság, esetleg a házasság – és ennek következménye szomorúság vagy számos testi, lelki, anyagi probléma lehet.

Az egyháztörténet során ez a veszély számtalanszor fenyegette Isten népét is: a Jézus Krisztusban újéletet nyert, testének tagjai közzé besorozott gyülekezet egységének felbomlása, szakadása. Tudjuk a Sátánról, hogy minden eszközt felhasznál a Szentlélek munkálta egység felbontására, a „kis színes kockák” helyükről történő elmozdítására, összekeverésére.

Pedig napjaink erősödő keresztyén ellenes és hívő bizonyságtételt üldöző időszakában inkább szorosabbra kellene zárni a sorainkat – akkor is, ha bizonyos kérdésekben látásunk nem is azonos. Ezeket kihasználva, nem szabadna egymás ellen fordítani Isten népét!

Ha az Úr Jézus különbözőségünket elviseli, sőt meg is áldja népét, akkor ne legyünk hasonlók Jób barátaihoz, akik úgy gondolták, hogy ők az igazság ismeretének birtokában vannak, és a maguk kemény (egyébként téves!) ítéletével törhetnek pálcát Jób felett.

„Ezért tehát még jobban kell nekünk a hallottakra figyelnünk, hogy valamiképpen el ne sodródjunk.” (Zsid 2,1)