TÉL

A réten hó a sarjú.

Most a fa lombja: varjú.

A hegyeken a részeg,

vad szelek fütyörésznek.

 

Szakálla nő a háznak,

hideg termi a lázat,

vad szél marja a testet,

sok szív is fázik, reszket.

 

Adj Uram – ahol fáznak –,

sok tüzelőt a háznak.

De Lelkedet is töltsd ki:

belül se fázzon senki.

 

Bódás János

 

„Magasztallak, Uram, a népek közt, zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt. Mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig.” (Zsoltár 108,4-5)