Beszámoló a BSz ceglédi körzeti programjáról

Október 17-én tartottuk a BSZ őszi körzeti délutánját a Cegléd-Újvárosi református templomban.

Előadónk Sípos Ajtony Levente lelkipásztor volt, előadását Hit és érzések a hívő ember életében címmel tartotta. Az előadáshoz tartozó alapige a Péld 4,23 volt: „Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!”

 

Néhány gondolatot megosztunk előadásából:

– az érzések befolyásolják az Istennel, Jézussal és az emberekkel való kapcsolatot,

– az érzések túlhangsúlyozása figyelhető meg a karizmatikus mozgalmakban és a Római Katolikus Egyházban is,

– a „csend”, mint az érzelmek egyik kifejezője, a muzulmán és a távol keleti vallásokban is megjelenik,

– a hívő keresztyének számára is fontos az érzelem, mert nélküle száraz és monoton lehet a lelki élet, Jézus adott erre példát, amikor könnyezett Lázár sírjánál, Jeruzsálem fölött, haragudott a templom megtisztításakor, vagy örült a kánai menyegzőn,

– két véglet jellemezheti a helytelen hívő magatartást:

  1. az érzés nem fontos számukra, csak a hit,
  2. az igaz hit, a kegyesség számukra buzgóságból áll: vidámság, érzelmi túlfűtöttség,

– a Bibliában a szív nemcsak az érzelmek, hanem az akarat központja is, pl. a szívünk megítél minket…

– az érzelmi reakciók mindig gyorsabbak, mint a racionális gondolkodás, az Isten szerinti érzelmek segítik a hit munkáját (szeretet, „boldog mondások”).

– a hitre jutás az érzéseket is megváltoztatja, pl. a bűn miatti szomorúság, öröm, reménység, békesség átélése.

A mintegy 45 résztvevővel együtt hálásan emlékezünk a kapott áldásokra.

Pistai László és Erika