Krisztus követése

Nem kell azonban azt gondolni, hogy Krisztus mindazokban, amiket cselekedett, követésre való példát akart hagyni. Mert sokszor úgy cselekedett és úgy viselte magát, mint mindenható Isten, amikor a bűnöket megbocsátotta, a betegeket parancsával meggyógyította, az ördögöket az emberekből kiűzte, a halottakat feltámasztotta, járt a tengeren, parancsolt a szeleknek stb. Ezekben és ezekhez hasonlókban nem követésre való példát adott, hanem Istentől való voltáról, istenségéről tett bizonyságot.

Krisztus nyomdokai, amelyekben követésre való példát adott, ezek:

 1. Szent Atyja iránti engedelmessége.
 2. Isten és emberek iránti buzgó szeretete.
 3. Nagy alázatossága és szelídsége.
 4. A bántalmazások csendes eltűrése.
 5. A megbocsátásra kész hajlandósága.
 6. Az emberek tanításában való nagy buzgósága.
 7. Igazszívűsége.
 8. A szenvedésekben való béketűrése és az Isten akaratában való megnyugvása.
 9. Ellenségeinek szeretése.
 10. E világ gyönyörűségeinek és hiábavalóságainak megutálása.
 11. Az Isten dicsőségéért való buzgólkodása.

Ezek Jézus Krisztus nyomdokai. Ezekben már követned kell őt, keresztyén ember. Mivel az ő nevét viseled, mikor keresztyénnek neveztetel, ezért szükséges, hogy az ő életéhez szabd életedet.

„Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr, a mi alkotónk előtt! Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe és kezének juhai vagyunk.” (Zsoltárok könyve 95,6-7a)

(Szikszai György: Keresztyén tanítások és imádságok –
A keresztyén embernek imádkozni kell, hogy Krisztust követhesse, részlet –
Kálvin Kiadó, Budapest)