ÁLDOTT ÜNNEPET KÍVÁNUNK OLVASÓINKNAK! JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADT!

Még fiatal fiú voltam, amikor édesapám meghalt. Nem felejtem el azt a reggelt. Rendkívül nehéz volt. Ebben a keserű órában azonban, életemben először valóságosan tapasztaltam és láttam, hogy Jézusé a győzelem. Édesanyám ott állt a haldokló ágya mellett. Amikor az utolsó pillanatok kínja elérkezett, fennhangon ezt mondta anyám: „Itt nincs hatalma a halálnak! Győzött a Megváltó! Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol van a diadalod?” (vö. 1Kor 15,55). Ezeknek a perceknek nagy nyomorúsága közepette megragadott minket Jézus győztes hatalma, aki a halál sötét éjszakájából boldog hazamenetelt ad az „atyai házba”.

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek!” (Jn 14,1a) mondta a Megváltó, amikor halála előtt az utolsó estét töltötte tanítványaival. Másnap, kínos szenvedések közepette meghalt; és amíg barát és ellenség azt gondolta, hogy kimondatott Jézus felett a végső szó, ő már a halottak birodalmában volt. És olyan harcot folytatott, amit semmilyen szó sem tud leírni. Harcolt a halál teljes pokoli hatalmával szemben.

Hogy ez micsoda félelmetes küzdelem lehetett, el sem tudjuk képzelni! A Sátán ott bizonyára bevetette minden hatalmát, hogy a Megváltót megfogja és megkötözze. Jézus azonban legyőzte ezt a hatalmas ellenséget és szétfeszítette a sírt, amely őt foglyul akarta tartani. „Krisztus feltámadt, Elmúlt kín, gyalázat. Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Halleluja!” (Ev. Ék. 213. ének 1. verse)

Ezek alapján érthetem meg, miért veheti el Jézus a halál hatalmát. Hiszen közülünk, emberek közül senki sem lehet kész a halállal. Mi nagyon sok dolgot készre teljesítünk. Gyakran lehet csodálkozni, hogy mi mindenre képes az emberi értelem. A halál előtt azonban minden saját fegyverünket le kell tennünk. De Jézus mellettünk áll, mint aki már legyőzte a halált. Nem ismerek drágább üzenetet annál, amit Jézus kiált bele ebbe a haldokló világba: „A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot” (Jn 16,33b).

Hogyan lesz, ha egyszer maga a halál jön hozzánk? Nem tudom, honnan vennénk a bátorságot, hogy elinduljunk ebbe az órába anélkül, hogy Jézus egészen biztosan a közelünkben ne legyen. Azt hiszem, igaza van annak az idős sváb férfinak, aki nagyon komolyan ezt mondta: „Inkább egy ló akarok lenni, amelyet szekerébe fogva halálra korbácsolnak, vagy egy ökör, amelyet a mészárszékre visznek, semmint olyan ember, akinek nincs Megváltója a halálban.”

Viszont nagyon jó azoknak, akik békességre jutottak az élő és üdvözítő Jézus Krisztussal! Ő az élet örömeiben, szenvedéseiben boldogít és a halálban örökéletre vezet minket.

(Johannes Busch, német lelkész (1905-1956), Wilhelm Busch lelkész öccse – az írást fordította Göllner Pál)

 

Krisztus Jézus … megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.” (2Tim 1,10)