Author: Dr. Cs. Nagy János

Mit jelent megtérni Istenhez?

„Betelt az idő, elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!” – hirdette Megváltónk (Mk 1,15). „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára; és megkapjátok a Szent Lélek ajándékát”...

1perc napsuteses2

Emlékezzél meg!

A Szentlélek kitöltetésének ünnepén Isten lelke Jézus Krisztus feltámadására emlékeztet. Emlékezz, testvérem! Folyamatosan tartsd emlékezetedben, állandóan tekints vissza a legnagyszerűbb és legbátorítóbb eseményre, amikor Jézus Krisztus megtörte a halál erejét. A halál aratásának rettentő híre...

A törvényt betöltötte

„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.” (Mt 5,17) Jézus Krisztus többször is tanított életének, szolgálatának céljáról. A hegyi beszéd nagy ívű gondolatai között...