Author: Dr. Cs. Nagy János

Szükséges, hogy a presbiter férfi legyen

„Krisztus férfiakat hív el, és állít be a presbiteri szolgálatba, de nem akármilyen férfit hív el az Úr! Szükséges, hogy a presbiter férfi legyen, de ugyanúgy szükséges az érett keresztyén jellem sok más vonása is,...

A háború üzenete

A szomszédos Ukrajnában háború van. Ennek katonai és politikai elemzésére nem vállalkozhatunk, ráadásul sok a félrevezető hír is. Három gondolattal mégis megerősíthetjük szívünket. Az első, hogy imádkozzunk otthonainkban, közösségünkben, hogy Isten szabjon gátat, könyörületéből vessen...

Mit jelent megtérni Istenhez?

„Betelt az idő, elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!” – hirdette Megváltónk (Mk 1,15). „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára; és megkapjátok a Szent Lélek ajándékát”...

1perc napsuteses2

Emlékezzél meg!

A Szentlélek kitöltetésének ünnepén Isten lelke Jézus Krisztus feltámadására emlékeztet. Emlékezz, testvérem! Folyamatosan tartsd emlékezetedben, állandóan tekints vissza a legnagyszerűbb és legbátorítóbb eseményre, amikor Jézus Krisztus megtörte a halál erejét. A halál aratásának rettentő híre...

A törvényt betöltötte

„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.” (Mt 5,17) Jézus Krisztus többször is tanított életének, szolgálatának céljáról. A hegyi beszéd nagy ívű gondolatai között...