Szükséges, hogy a presbiter (püspök) legyen feddhetetlen

„Pál apostol a Rómaiakhoz írt levelében kifejti, hogy Ádám bűne minden emberre elhatott, a Káté fogalmazása szerint mi mindnyájan bűnben fogantattunk és születtünk.”   Az első tulajdonság, amit Pál apostol a presbiter, püspök számára kívánatosnak...