Author: Dr. Sipos Ete Álmos

Újjászületés – megtérés

Kérdés, hogy ez a lelkileg halott és istenképűségében összetört ember képes-e a maga erejéből Istennel rendbe jönni, hinni és istenképűségét visszaszerezni, képes-e meglátni majd egyszer Isten országát. A Biblia erre a kérdésre egyértelmű nemmel válaszol....

Ősi feszültség

Nincs a világon olyan gyülekezet, ahol kizárólag Isten újonnan született gyermekei élnek. Mindenhol együtt van a kétfajta ember, a vallásos és a hívő, Kain és Ábel. Ezért tapasztalható olykor az egyházakon belül is komoly feszültség, mert...

SZÜKSÉG VAN-E ÚJ REFORMÁCIÓRA? (1.)

Ha a címben feltett kérdésre egyetlen szóval kellene válaszolni, akkor azt mondanánk: igen! Ezzel a felelettel azonban nem mondtunk volna még semmiféle egyházkritikát, csupán a reformátorok egyik hitelvét ismételtük volna meg, akik azt mondták: az...

ref

Elárulták a reformációt?

A protestatizmus a sola gratia (egyedül kegyelemből van az üdvösség) tantétel feladásával utat nyitott a humanizmus előtt, amely mára áthatotta a protestáns világot, és akaratlanul is átrajzolta a kegyelmi kiválasztás szuverén Istenének bibliai képét. A...

A pénznek nincs szaga?

1. A pénzzel kapcsolatos kérdések valóban fontosak a keresztyén ember számára? Feltétlenül foglalkoznunk kell ezzel a témával, vagy farizeus módon mondjuk azt, hogy a piszkos pénz ügye bennünket, hívő embereket nem érdekel? Közhelynek számít az...

Minden út Jézushoz vezet

Észrevettük-e már, hogy a betlehemi pásztoroknak megjelenő angyal és a napkeleti bölcseket tanácsoló csillag – sőt Heródes király biblia-tudósai is – egységesen azt az utat mutatták meg, amelyen elindulva, az egyszerű pásztorok és az ókori...