Közösségben

„Isten népének természete megkívánja, hogy összetartson és testvéri közösséget ápoljon. A fenevad egymaga kóborol az erdőben, a juhok nyájba tömörülnek.” Jézus Krisztus imádságából: „Én értük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál,...