BIBLIAISKOLAI TANFOLYAM A 2024/2025. TANÉVBEN

A Biblia Szövetség Egyesület (BSz) bibliaiskolai tanfolyamot indít a 2024-2025. tanévben is azoknak a 18. életévet betöltött, közoktatási tankötelezettségének eleget tett (nyolc osztályt befejezett), keresztyén életben elindult férfiaknak és nőknek, akik szeretnék a Jézus Krisztus iránti elkötelezettségüket biblikus ismerettel és életvitelben megerősíteni.

Helyszíne: A BSz oktatási központja (2119 Pécel, Kálvin tér 2/b).

A részvétel költsége: Mindkét évfolyamon 35.000 Ft/tanév.

A jelentkezés határideje meghosszabbodott!
Új határidő: 2024. augusztus 9.

A részvételi díjat befizetheti a Biblia Szövetség folyószámlájára (11742331-20002279) vagy a BSz házipénztárába.

Képzési cél: A bibliaiskolai oktatás célja a Kol 2,2-3. verseinek figyelembevételével is:

– A keresztyén életben elindultak számára egyszerű, alapfokú ismeretet nyújtani az Ó- és Újszövetség könyveinek
tartalmáról, továbbá a Szentírást átfogó legfőbb tanításokból (biblia-teológia).
– A hallgatókkal megismertetni a Szentírás magyarázatának azokat az egyszerű, de nélkülözhetetlen szabályait, amiket minden hívő embernek ismernie kell ahhoz, hogy jól értse a Biblia üzenetét (írásmagyarázat).
– A Bibliát olvasó embereket segíteni a Jézus Krisztusba vetett hitben való meggyökerezésben és növekedésben (hitvallás- és etikai alapismeretek).
– A tanfolyamon résztvevőket segíteni a gyülekezeti közösségbe történő bekapcsolódásban és aktívabb részvételben (egyháztörténeti és egyházismereti alapismeretek).
– A hallgatók között olyan kapcsolatokat, közösséget kialakítani, ami kivételes lehetőséget teremt majd a szolgálatban, az egyéni életben és gyülekezeti munkában.

Tanfolyamok

BSz bibliaiskola 2/1. tanfolyam, 2024/25. Kétéves tanfolyam első tanéve, tanfolyami tanóraszám: 56. Tantárgyak: ószövetségi bibliaismeret, újszövetségi bibliaismeret, Szentírás értelmezése.

BSz bibliaiskola 2/2. tanfolyam, 2025/26. Kétéves tanfolyam második tanéve, a 2/1. tanfolyamot sikeresen abszolvált hallgatók részére. Tanfolyami tanóraszám: 56. Tantárgyak: hitvallásismeret, egyházismeret, etika, egyháztörténet, missziológia.

(Az oktatási rend a 2024/25. tanévtől felmenő rendszerben változik. Az első évet már elvégzett hallgatók az idei tanévben másodévesként a számukra eredetileg meghirdetett tanrend szerint tanulnak. Tanfolyami tanóraszám: 56. Tantárgyak: újszövetségi bibliaismeret, Szentírás értelmezése, egyháztörténet, missziológia. Az idén első évre beiratkozók a fenti, 2025/26. tanévre meghirdetett tanmenet szerint fognak tanulni a második évfolyamon.)

A bibliaiskola sikeres elvégzéséről a Biblia Szövetség Egyesület bizonyítványt állít ki.

A tanév kezdete: 2024. szeptember 14., ezen a napon az oktatás a tanévnyitó ünnepség után megkezdődik.

Oktatási napok: 2024-ben még október 12-én, november 9-én és november 30-án, 2025. januárban nincs tanítás, február, március, április, május hónapban várhatóan a második szombaton, pótlási nap és évzáró májusban.

Részletesebb információval a tanfolyam kezdete előtt frissítjük honlapunkat, de telefonon is érdeklődhet munkaidőben a 06 70 327 2636-os telefonszámon.

A jelentkezéseket a lenti űrlapokon fogadjuk. Jelentkezéssel kapcsolatos probléma esetén kérjük, hívjanak bennünket, vagy írjanak a bsz@bibliaszov.hu elektronikus címen.

Az űrlap kitöltésén kívül az első évfolyamra jelentkezőktől kérünk egy rövid bemutatkozó életrajzot, amiben indokolni kell, miért szeretné elvégezni a bibliaiskolát. Kérjük, jelentkezéséhez csatolja gyülekezet vezetőjének ajánló sorait is! Az ajánló hiánya nem zárja ki a bekapcsolódást az oktatásba, de ehhez a jelentkezőt előtte személyes ismerkedésre behívjuk. A felvételről minden jelentkezőt kiértesítünk. Az 1. évfolyam tandíját akkor kérjük befizetni, ha visszaigazoltuk a felvételt, és a tandíj befizetésére kiküldtük a felkérést.

Második évfolyamra való jelentkezéshez elegendő a megfelelő űrlap kitöltése és a tanfolyam díjának befizetése. Második évfolyamon a tandíjat külön kérés nélkül, a jelentkezési űrlap kitöltésekor kérjük befizetni.

A Biblia Szövetség Egyesület fenntartja a jogot a tanfolyam szükséges vagy indokolt változtatásához.

(A jelentkezéskor személyes adatainak közlésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a BSz az adatait kezelje, az egyesületi adatkezelési szabályzatot a www.bibliaszov.hu honlapon megismerheti. Adatainak törlését a szabályzatban rögzítettek szerint bármikor kérheti.)

Jelentekzés az 1. évfolyamra: (2. évfolyamra való jelentkezéshez kérjük, görgessen!)

Jelentekzés a 2. évfolyamra: