Cromwell

Oliver Cromwell az egyetemes reformáció kimagasló alakja. Valóságos „katonaszent”. Az általa vezetett hadsereget gyülekezetté óhajtotta átalakítani… Cromwell hadserege, népszerűbb nevén a vasbordájúak (ironsides) így is egy „fegyveres egyház” volt. A katonák magukat Isten kiválasztottainak tartották, a csatákat – akármennyire bizarrul hangzik – az istentisztelet egy formájának tekintették, felszerelésükhöz hozzátartozott a zsebben hordható Biblia (The Soldiers Pocket Bible). Ez lényegében egy bibliai igéket tartalmazó kisméretű szöveggyűjtemény volt, amelyet szüntelenül maguknál tartottak, s hol közösen, hol egyénileg, rendszeresen olvasták. Cromwell és serege határozott meggyőződéssel bírt afelől, hogy Isten ügyéért küzdenek. A tiszta evangéliumi hit és Anglia felemelkedésének szolgálata egészen összefonódott bennük. Cromwell teremtette meg az angol polgári köztársaságot, vele kezdődik Anglia nagyhatalmi szerepe az emberiség történetében. Az európiai protestantizmus leghatalmasabb védője és pártfogója volt. Oltalmába vette a római katolikus országokban elnyomott protestánsokat (írországi puritánokat, valdenseket), és anyagilag támogatta őket. A világ protestáns országainak általa vezetett szent konföderációjáról álmodott”.

„Dicsérjétek az Urat! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! Ki tudná elmondani, milyen hatalmas az Úr, ki beszélhetné el minden dicsős tettét?” (Zsolt 106,1-2)