BIBLIAISKOLAI TANFOLYAM A 2023/2024. TANÉVBEN

A Biblia Szövetség Egyesület (BSz) bibliaiskolai tanfolyamot indít a 2023-2024. tanévben is azoknak a 18. életévet betöltött, közoktatási tankötelezettségének eleget tett (nyolc osztályt befejezett), keresztyén életben elindult férfiaknak és nőknek, akik szeretnék a Jézus Krisztus iránti elkötelezettségüket biblikus ismerettel és életvitelben megerősíteni.

Helyszíne: A BSz oktatási központja (2119 Pécel, Kálvin tér 2/b).

A részvétel költsége: Az első évfolyamot kezdőknek 35.000 Ft/tanév,

második évfolyamosoknak 20.000 Ft/tanév.

A jelentkezés határideje: 2023. július 31. (A jelentkezési időszakot meghosszabbítottuk!)

A jelentkezés érvényes, ha június 30-ig a részvételi díjat is befizeti a Biblia Szövetség folyószámlájára (OTP 11742331-20002279) vagy a BSz házipénztárába.

Képzési cél: A bibliaiskolai oktatás célja a Kol 2,2-3. verseinek figyelembevételével is:

– A keresztyén életben elindultak számára egyszerű, alapfokú ismeretet nyújtani az Ó- és Újszövetség könyveinek
tartalmáról, továbbá a Szentírást átfogó legfőbb tanításokból (biblia-teológia).
– A hallgatókkal megismertetni a Szentírás magyarázatának azokat az egyszerű, de nélkülözhetetlen szabályait, amiket minden hívő embernek ismernie kell ahhoz, hogy jól értse a Biblia üzenetét (írásmagyarázat).
– A Bibliát olvasó embereket segíteni a Jézus Krisztusba vetett hitben való meggyökerezésben és növekedésben (hitvallás- és etikai alapismeretek).
– A tanfolyamon résztvevőket segíteni a gyülekezeti közösségbe történő bekapcsolódásban és aktívabb részvételben (egyháztörténeti és egyházismereti alapismeretek).
– A hallgatók között olyan kapcsolatokat, közösséget kialakítani, ami kivételes lehetőséget teremt majd a szolgálatban, az egyéni életben és gyülekezeti munkában.
Tanfolyamok

BSz bibliaiskola 2/1. tanfolyam. Kétéves tanfolyam első tanéve, tanfolyami tanóraszám: 56. Tantárgyak: ószövetségi bibliaismeret, hitvallásismeret, egyházismeret, etika.

BSz bibliaiskola 2/2. tanfolyam. Kétéves tanfolyam második tanéve, a 2/1. tanfolyamot sikeresen abszolvált hallgatók részére. Tanfolyami tanóraszám: 56. Tantárgyak: újszövetségi bibliaismeret, Szentírás értelmezése, egyháztörténet, missziológia.

A bibliaiskola sikeres elvégzéséről a Biblia Szövetség Egyesület bizonyítványt állít ki.

A tanév kezdete: 2023. szeptember 16., ezen a napon az oktatás a tanévnyitó ünnepség után megkezdődik.

Oktatási napok: 2023-ban még október 14-én, november 11-én és december 02-án, januárban nincs tanítás, február, március, április, május hónapban várhatóan a harmadik szombaton, évzáró májusban.

Részletesebb információt a www.bibliaszov.hu honlapcímen talál, vagy munkaidőben érdeklődhet a 06 28 452334-es telefonszámon.
Szeretettel fogadjuk a jelentkezéseket a bsz@bibliaszov.hu elektronikus címen vagy a Biblia Szövetség Egyesület, 2119 Pécel, Kálvin tér 2/B postacímen. A jelentkezésnél meg kell adni a nevet, lakóhelyet, születési helyet és dátumot, tel. és/vagy internetes elérhetőséget, egy rövid bemutatkozó életrajzot, amiben indokolni kell, miért szeretné elvégezni a bibliaiskolát. Kérjük, jelentkezéséhez csatolja gyülekezet vezetőjének ajánló sorait is! Az ajánló hiánya nem zárja ki a bekapcsolódást az oktatásba, de ehhez a jelentkezőt előtte személyes ismerkedésre behívjuk.

A felvételről minden jelentkezőt kiértesítünk. (A BSz fenntartja a jogot a tanfolyam szükséges vagy indokolt változtatásához.)

(A jelentkezéskor személyes adatainak közlésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a BSz az adatait kezelje, az egyesületi adatkezelési szabályzatot a www.bibliaszov.hu honlapon megismerheti. Adatainak törlését a szabályzatban rögzítettek szerint bármikor kérheti.)