ÉRTESÍTÉS KÜLDÖTTGYŰLÉSRŐL

A Biblia Szövetség Egyesület (később BSz) Elnöksége – az egyesületi Alapszabályban meghatározottak szerint –
2023. április 01. szombat 10.00 óra kezdési időpontra, péceli székházába
összehívja a BSz Küldöttgyűlését,
amin tárgyalási és szavazati joggal vesznek részt a körzetek állította küldöttek,
a tanácstagok és az elnökségi tagok.

A Küldöttgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt a Tanács póttagjai, a Felügyelő és a Fegyelmi bizottság tagjai, póttagjai, valamint a szolgálati ágak elnökség által meghívott vezetői, munkatársai és a meghívott egyéb vendégek.

A küldöttgyűlés egyéb tekintetben nem nyilvános.

Előzetesen meghatározott napirend, amit a küldötteknek és meghívottaknak később küldendő értesítőben az elnökség az esetleges változások ismeretében még módosíthat:
– kezdő áhítat; – választási bizottságról határozathozatal; – elnökségi beszámoló, annak tárgyalása, arról határozathozatal; – a Felügyelő bizottság jelentése a 2022. évről; – a 2022. év gazdálkodásáról készült beszámoló tárgyalása és határozat­hozatal; – a 2023. év gazdálkodás költségvetési tervezet, arról tárgyalás és határozathozatal; – tárgyalás és határozathozatal a tagdíjat nem fizető egyesületi tagok tagsági jogviszonyának egyesület általi felmondásáról; – új tisztségviselő választása; – Alapszabály módosítása; – záróáhítat és imaközösség.

A küldöttgyűlés határozatképtelenség miatti elmaradása esetén a megismételt küldöttgyűlés
– a meghirdetett napirend szerint – időpontja 2023. április 08. 10.00 órakor az egyesületi székházban lesz.
A megismételt küldöttgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.
Az elnökség kéri a 2023. 04. 01-jei küldöttgyűlésen részvételre jogosultak aktív jelenlétét!

Pécel, 2022. december 10.

Dr. Makrai Tibor elnök