Ősi feszültség

Nincs a világon olyan gyülekezet, ahol kizárólag Isten újonnan született gyermekei élnek.
Mindenhol együtt van a kétfajta ember, a vallásos és a hívő, Kain és Ábel. Ezért tapasztalható olykor az egyházakon belül is komoly feszültség, mert „Kain soha nem tudja elviselni Ábelt”. Az olyan ember, aki nem nyert békességet, örömet és nyugalmat az Úrtól, soha nem fogja elviselni azokat, akiknek már meg van a békességük. Az Úr gyermekeit ezért vádolják azzal,
hogy szentfazekak, gőgösek, beképzeltek. Eltekintve attól, hogy ebben mennyi az igazság, létezik egy ősi választóvonal, egy ősi feszültség, amit próbálnak ugyan újra meg újra kiküszöbölni, de egyszerűen lehetetlen.

(Részlet: Ami kezdettől fogva volt – Ébredés Alapítvány kiadványa)

„Szeretetemre válaszul ellenkeznek velem, én pedig imádkozom.” (Zsoltárok 109,4)

Dr. Sipos Ete Álmos