Alázat és ujjongás

Isten előtt csak megalázkodni és ujjongani lehet. Megalázkodni, hogy ami vagy, kegyelemből vagy, tehát nincs okod gőgre, fennhéjázásra, mert mindent ingyen vettél – de ujjongani, hogy ingyen akkora ajándékot vettél…

Ravasz László

„Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget kegyelmedért és hűségedért!” (Zsolt 115,1)