A megszentelés teljessége

Igaz tehát, hogy Krisztus az egyházat megszentelte, de ennek a megszentelésnek itt csak a kezdete látható, a vége azonban és teljes betöltése csak akkor fog majd mutatkozni, amikor Krisztus, a szentek szentje azt szentségével igazán és teljesen betölti. Az is igaz, hogy eltöröltettek az egyháznak szennyei és ráncai, de úgy, hogy azok még most is naponként töröltetnek mindaddig, míg Krisztus az ő eljövetelével teljesen el nem távolítja azt, ami még rajta van.

Kálvin János

„Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy Fia képmásai legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki ellenünk?” (Róm 8,28-31)