Kirakatban

A derűs keresztyén ajánlás a hithez.
Amint a kirakat elé állsz megnézni, mi mindent lehet ott vásárolni, éppen úgy tekintenek az
emberek az arcodra, vajon mi is lakik a szívedben.

„Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok,
aki által azt kiáltjuk: Abbá, Atya!
Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.”

(Róm 8,15-16)
C. H. Spurgeon