Örökkévaló szövetséget kötött velem (Dávid király)

 

Gondold meg, emlékezz vissza, idézd fel, emlegesd meg, hogy mikor kötött veled az Úr szövetséget! Mikor és hogyan írta ezt a szívedbe, amióta tudod, hogy az övé vagy? Ki volt az, aki bizonyságot tett neked az Úr Jézusról?  Gondolj rá vissza hálaadással, és újítsd meg Istennek veled kötött szövetségét!

Isten szövetségébe tartozunk személy szerint. Drága vérét érted is kiontotta, személyesen érted. Jézus vére olyan drága volt, hogy abból egy csepp sem hullhatott hiába. Akikért meghalt, azokat ez valóban tisztára mossa. Személyes váltságot mutatott be Jézus a kereszten. Dávid az idézett mondattal nem azt mondja, hogy velünk, hanem velem kötött. Szövetségében személyes és személyre szabott üdvösségről van szó.

Ez a szövetség mindennel ellátott szövetség.  Vagyis mindent odaad, amire szükségünk van a vele való kapcsolatban. Az ördög minden hatalmából való szabadulást is magába foglalja. (Olvasásra: Heidelbergi Káté 1.). S megnyitotta előtted a hit világát, ezt a különben bezárt és elérhetetlen dimenziót. Megnyílt a hit világa! Valóságos lett. Isteni természet részese lettél. Hit által minden a tied. Ezért győztes vagy. Minden a tied. Biztosítva személyes üdvösséged. Biztosítva, mindennel ellátva és állandó. Élj ebben a világban! Építs erre, az örök szövetségre!

(részlet a BSz küldöttgyűlése nyitó áhítatából)

… örökkévaló szövetséget kötött velem, amelyben minden el van rendezve, és amely állandó.” (2Sám 23,5)