Egyre közelebb…

Karácsony ünnepéhez közeledve, az ünnepi forgatagot látva, sokszor jut eszembe gyermekkorom. Családunkban ugyanis a karácsonyhoz hozzátartozott egyféle titokzatosság.

Kisgyermekként fogalmunk sem volt arról, hogy miként kerülhetett egy szépen feldíszített fenyő és sok-sok ajándék az általunk ebédlőnek nevezett nagy szobába.

Szólt egy csengő, megjelent édesapám, bejelentette az angyalokat, mi pedig óvatosan indultunk az előszobán keresztül a színes fények irányába. Ott ácsorogtunk, ücsörögtünk vagy éppen hasaltunk áhítattal és csodálattal a fa körül. Nem nagyon értettük, sőt talán egyáltalán nem, amit láttunk, azonban a csodálkozás és megajándékozottság öröme feledtette a kíváncsiskodást.

Az évek múltával azonban, ahogyan egyre nagyobbak lettünk, fokozatosan kerültünk közelebb az ünnepi fa és az ajándékok titkához. A kisiskolás már részt vehetett a délelőtti szaloncukor-kötözésben. A nagyobbak a fa felállításában és díszítésében. Mire felnőttünk, teljesen kitisztult a kép, hogy honnan és hogyan lesz ott az a fa, a díszekkel, égőkkel, no és persze az ajándékokkal.

Anélkül, hogy bennünk az tudatosodott volna, szüleink persze egyre közelebb segítettek bennünket nemcsak az ünnepi eseményeknek, hanem magának az ünnepeltnek megértéséhez is. Az elcsendesedés, éneklés, Jézus születésének története, az imádság ugyanis sohasem hiányozhatott.

Viszont igazán azzal és akkor lett enyém a karácsony, amikor megérthettem: mindazok a régi dolgok, amelyekről éneklünk, olvasunk, amelyekről elmaradhatatlanul megemlékezünk, érettem történtek. Azért, hogy én bemehessek Jézus örök ünnepébe. Értem jött, nekem készített utat.

Azóta az ünnep nemcsak visszatekintés maradt a számomra, hanem egyben előre tekintés is. A múlandóról a múlhatatlanra.

 

Kedves Olvasó, nem tudom, te hol tartasz karácsony ünnepének megértésében. Sok mindent elárul erről viselkedésed. Tedd csak fel a kérdést: mit keresek én ezen az ünnepen? Mi az én ünnepem központja, célja?

Ha még nem Jézus személye ünneped központja és célja, valószínűleg nem érted a lényeget. De lépj csak közelebb! Az igazi karácsony ma is Jézus körül forog. Nem a múlandó, törékeny földi dolgok és események, hanem a múlhatatlan, örök Győztes körül.

Vedd elő bátran az evangéliumokat, s halld meg belőlük: Megtartó született! Kulcsold imára kezedet, borulj le előtte alázattal és imádattal, mint a pásztorok és bölcsek. Hiszen ma is –mint egykor ott, Betlehemben – azok igazán boldogok, akik eljutnak hozzá személyesen, és alázatos hittel befogadják Jézust!

Jézus születésekor a pásztoroknak megjelent Isten angyala, aki ezt mondta: „Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz, mert Dávid városában megszületett nektek az Üdvözítő, aki az Úr Krisztus.” (Lk 2,9-11)