Krisztusban szabadon?

„Louis Delcourt fiatal francia katona volt az I. világháborúban, aki a megengedettnél tovább maradt kimenőn, és félve a megtorlástól elhatározta, hogy megszökik a hadseregből. Rábeszélte édesanyját, hogy zárja be házuk padlásán, ahol az anya huszonegy évig rejtegette és etette. Ám 1937. augusztusában az édesanyja meghalt. Többé nem maradhatott ismeretlenségben, és nem rejtőzködhetett. Sápadtan és soványan elbotorkált a legközelebbi csendőrőrsre, és feladta magát. A csendőr hitetlenkedve nézett rá és megkérdezte: „Hol volt, hogy nem hallotta?” „Mit nem hallottam?” – kérdezte Louis. „Hogy évekkel ezelőtt minden szökött katona amnesztiát kapott.”

Louis Delcourt szabad volt, de nem élvezte a szabadságot, mert nem tudta, hogy szabad. Ugyanígy él ma sok keresztyén is, akiket Jézus Krisztus megszabadított, mégsem élvezik szabadságukat, mert nem tudnak róla.”

(idézet John Stott Az élő gyülekezet c. könyvéből, kiadó: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Mivel a gyermekek test és vér részesei, ő (Jézus Krisztus) is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak.” (Zsid 2,14-15)