Beszámoló a nyíregyházi szolgálói csendeshétről

2021. augusztus 17. és 22. között Nyíregyházán a hitben járó fiataloknak, szolgálóknak szervezett csendeshéten vettünk részt 30-an.

Reggelente együtt tanulmányoztuk az Igét (Zsoltárok könyve 1-3. része), a beszélgetést minden nap a tábor egy-egy résztvevője indította el néhány gondolattal. Ezt követte az előadás, melyet Sipos Aba Álmos református lelkipásztor, a Biblia Szövetség főtitkára tartott. A téma az Ige szeretete, megértése, megcselekvése és beteljesülése volt. A világos és gyakorlatias előadások során megértettük, Jézus iránti szeretetünk abban nyilvánul meg, hogy szeretjük az Igét, mert Isten és az Ige elválaszthatatlan. Nem lehet az egyikkel kapcsolatban lenni a másik nélkül, nem lehet az egyiknek engedelmeskedni a másik ellenében, nem lehet az egyiknek hinni, a másikban kételkedni. Az Ige helyes értelmezéséről, tanulmányozásáról is beszélgettünk. Elsőként a korhoz kötött üzenetet kell megértenünk, hogy az adott igeszakasz mit mondott az első hallgatóknak. Ezután az örökérvényű üzenet megállapítása következik, majd az alkalmazás, hogy mit jelentenek az olvasottak nekünk, itt és most. Emellett fontos figyelembe venni az igeszakasz kontextusát is. Az Ige megcselekvése kapcsán pedig megtanultuk, hogy a hívő, aki nem engedelmeskedik, nem cselekszi meg az Igét, nincs hasznára az Isten országának. Engedelmességgel érjük el a lelki felnőttkort.

Délutánonként változatos programokon vettünk részt. Szerdán a Sóstói Múzeumfalut tekintettük meg, csütörtökön a Nyíregyházi Állatparkba látogattunk el. Péntek délután dr. Mikolicz Gyula, a Biblia Szövetség titkárának előadását hallgattuk meg a szolgálat témakörében, este pedig részt vehettünk az augusztus 20-i programokon a belvárosban, és megcsodálhattuk a tűzijátékot. Szombaton kirándultunk. Tokajban a pincesoron sétáltunk, Sárospatakon megnéztük a Kollégium könyvtárát és a várat, Széphalmon pedig a Kazinczy-parkot. A hét folyamán minden helyszínről, illetve nevezetességről érdekes beszámolókat hallgathattunk meg a tábor résztvevőitől.

Esténként a vacsorát követően áhítaton vettünk részt, amit a reggeli bibliatanulmányozáshoz hasonlóan egy megbízott résztvevő tartott a református bibliaolvasó kalauz aznapra kijelölt újszövetségi szakasza alapján. A gazdag ifjú történetével kapcsolatban bennem az maradt meg leginkább, hogy aki Jézust követi, az semmit sem veszíthet, de mindent megnyerhet.

Ezek mellett még időt szántunk arra, hogy átbeszéljük, értékeljük az idén lezajlott programokat, és rájöttünk, hogy nagyon hálásak lehetünk Mennyei Atyánknak, hogy a hosszú bezártság után lehetőségünk volt ezeken az alkalmakon részt venni, szolgálni.

A tábort a Biblia Szövetség nyíregyházi csendesnapján zártuk, ahol énekkel is szolgáltunk. A nap témája a 26. zsoltár volt, az, hogy tartozunk-e valamivel Istennek. A szolgálatok során választ kaptunk a kérdésre. Igen, tartozunk, mégpedig engedelmességgel, azzal, hogy hozzá megyünk bűneinkkel, nem vállalunk közösséget azokkal, akik Jézust megvetik, kigúnyolják, és azzal, hogy szeretjük azt a gyülekezetet, amihez tartozunk. Hálásak vagyunk a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközségnek, hogy a napunk nem csak lelki, hanem testi táplálékban is gazdag lehetett, s hogy szeretettel fogadtak minket.

Elsősorban azonban az Úrnak adunk hálát azért, hogy az Ő jelenlétében egy áldott hetet tölthettünk el, Igéjében elmélyülhettünk, új élményekkel gazdagodhattunk.

Makrai Boglárka

A Biblia Szövetség Egyesület programjainak megvalósítását a Miniszterelnökség, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta: