Minden jó cselekedetre felkészít

Némely keresztyén találomra felüti a Bibliát, hogy a véletlentől vezetve fontos kérdésekben útmutatást nyerjen. Ez a módszer egy régi pogány szokásra vezethető vissza. A régi rómaiak ugyanis így használták egyik-másik költőjük könyvét. Aki a Bibliát is így kezeli, pogány szokást utánoz.

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes, minden jó cselekedetre felkészített legyen Isten embere.” (2Timóteus 3,16-17)