A függöny mögül

Sokan, nagyon sokan vannak, akik nem tudják, hogy a hátuk megett a Gazda áll és nézi őket. Nagyzolnak, dicsekednek, pörölnek, hajba kapnak, illetlenül vagy nevetségesen viselkednek, állatoknak vagy isteneknek mutatják magukat, mert nem tudják, amit pedig mindenki tud, hogy közvetlenül a háttérben, egy függöny vagy oszlop mögött ott áll hallgatagon, csöndes fenséggel, élettől, hatalomtól, dicsőségtől ragyogóan az egyetlen Úr, a királyok királya: Isten. De, aki ránéz, aki észreveszi, annak egyszerre elhal az ajkán a hiú beszéd, az önelégült tetszelgés, a durva szitok, a ledér kacagás, a lázongás, a káromlás vagy jajveszékelés, s mélyen megdöbbenve, mélyen meghajolva, megalázkodva és mégis boldogan karolja át annak a felségesnek lábait.

Dr. Ravasz László

„Mert Isten haragja a mennyből megnyilvánul az emberek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják, hiszen ami Istenből megismerhető, nyilvánvaló előttük, mert Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Mert ami benne láthatatlan, tudniillik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva alkotásaiból megérthető és meglátható.” (Rm 1,18-20a)