Engedelmesség

A Krisztus szellemétől áthatott spártai magatartás követésre méltó. Egy spártai katona csata közben éppen kardjával az ellenségre készült sújtani, amikor megszólalt a visszavonulást elrendelő kürtjel. A kürtjelre a spártai visszavonta a kardját. Amikor kérdőre vonták e miatt, így válaszolt: „Inkább tábornokomnak akartam engedelmeskedni, mint megölni az ellenséget”. A keresztyén számára nincsen semmi, ami felülmúlná az engedelmességet.

C. H. Spurgeon

Vajon kedvesebb-e az Úr előtt az égő- és véresáldozat, mint az Úr szava iránti engedelmesség? Íme, jobb az engedelmesség a véresáldozatnál és a szófogdás a kosok kövérjénél! Mert olyan az engedetlenség, mint a varázslás, és az ellenszegülés, mint a romlottság és a bálványimádás.” (1Sám 15,22/b-23/a)