Fotóalbum

Szeretek fényképezni. Így életünknek gyakorlatilag minden (fontosabb) eseménye képileg is megőrzésre kerül. A mai technikai és informatikai eszközök segítségével szinte határtalan méretű virtuális dobozba gyűlnek a képeim.

Hol van már az az időszak, amikor egy filmtekercsre 24 vagy 36 képkocka fért, s ahhoz, hogy az eredményt láthassam, elő kellett hívni a filmet (talán a fiatalság már nem is érti ezt a fogalmat), aztán nagyítást (papírképet) készíteni a filmről, hogy meg tudjam nézni a felvételt!

A digitálisan tárolt hatalmas képtömegből tematikus válogatásokat, albumokat is  szoktam készíteni, pl. egy-egy utazás, konferencia képeiből, vagy valamelyik családtagról készültekből stb.

De ez még mind csak a digitális térben létező lenyomata a valóságnak! Pusztán 1-ek és 0-k (vagy igen/nem állapotok) végtelen sora a számítógép adattárolóján. Eszközök sora szükséges ahhoz, hogy ez a számsor képpé álljon össze (ez a mai „előhívás”).

Év vége felé szoktam egy nyomtatott albumot is összeállítani az év jeles eseményeiből, mert jó azt kézbe venni időnként segédeszközök nélkül is! Az évenkénti album egyben számvetés is. A napi kihívások, megoldandó problémák gyakran feledésbe borítják a múltat, ami ilyenkor koncentráltan tér vissza. Lehetőséget kínál a hálaadásra a megélt örömteli eseményekért, de visszatér az emléke veszteségeinknek is, ha például egy-egy szerettünk koporsójánál kellett megállnunk. Felidéződnek személyek, akikkel rég találkoztunk, és fel kellene őket hívni, vagy megcímezni számukra egy borítékot (most a személyes látogatás nem ajánlott).

… és aki nem fényképez, nem készít albumot, az kimarad a számvetésből? Aligha! Hiszen évezredeken át nem rendelkeztünk ezekkel az eszközökkel, mégis tudtunk mérleget készíteni egy-egy életszakaszunkról, egy-egy évünkről.

Csendesedjünk el, és „hívjuk elő” emlékeinket! Meg fognak jelenni képek, arcok, események, sőt felidézhetünk beszélgetéseket, hangokat is! Hívjuk meg az Úr Istent is erre az albumnézésre! Ő majd segíteni fog a doboz mélyén rejtőző emlékek felszínre hozásában, és segít azok elrendezésben is.

„Adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.” (Ef 5,20)