80 év – sok vagy kevés?

Magyarországon mintegy 400 ezren élnek a 80 év feletti életkorban (2011-es adat). Tehát, nem ritkaság, hogy akár családunkban, akár ismeretségi körünkben is tudunk említeni néhányat közülük. Gyerekkoromban már a negyvenes éveikben járó szüleim is idősnek számítottak a szememben, de így, hogy már én is közelítem a nyolcadik X-et, nem is tűnnek olyan idősnek!

De valóban, a 80 év sok vagy kevés?

Attól függ – mondhatnánk. Geológia léptékkel mérve egy pillanat, de a baktériumok életidejét tekintve végtelen hosszú. Emberi mérték szerint is hosszú, hiszen hazánkban a születéskor várható élettartam 2019-ben még a nőknél sem érte el a 80-at (79,33), a férfiak pedig még kevesebb reményt táplálhattak (72,86).

A zsoltáros sem fest valami derűs képet erről a korosztályról. Érdemes elolvasni a Zsolt 90,10 és az 1Kir 1,1 és 2,2 részeket.

Barzillaj, aki szintén ebben a korszakban élt, akkor már öregnek számított: nagyon öreg volt már, nyolcvanesztendős – olvassuk Sámuel második könyvében (19,33) – de ő tartotta el a királyt, amikor az Mahanaimban lakott; ugyanis igen tehetős ember volt.

Viszont, hogy ez nem végzet, amin csak keseregni lehet, arra a Biblia beszámolója ad alapot. Eleinte az emberek igen hosszú ideig éltek (Matuzsálem a legtöbbet, 969 évet). Ábrahám is még száz éves kora felett újból nősült – Sára halála után –, és még gyermekei is születtek. Mózes 80 éves volt, amikor az égő csipkebokornál megkapta Istentől az igazi nagy feladatát, és még 40 évig szolgálatban maradt. A következő generációból Káleb, Jefuné fia is jó erőben érte meg a 80-as éveit: Józs 14,10-11. Anna, akiről Lukács emlékezik meg (2,37), már nyolcvannégy éve özvegyasszony volt, de még mindig böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal.

Sok vagy kevés?

Kevésnek biztosan nem kevés, de, hogy megéljük-e, az az Isten döntésétől függ. Életem ideje kezedben van – olvassuk Dávidtól (Zsolt 31,16).

Van, akinek még akár új feladatokat is ad az Úr, vagy élteti a régebbiek közt, de, hogy hogyan éljük meg, az rajtunk is múlik.

Ábrahám leszármazottjaiban kapott ígéretet. Mózes és Áron még a közösségben kapott vezetői feladatot. Barzilaj vagyonával szolgált. Anna pedig imádsággal és böjtöléssel…

És mi?

Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” (Zsolt. 90,12)