Szabályszerű kezelés

Egyik vidéki kisvárosunk polgármestere, megelégelve a hosszú évek óta elharapózó illegális szemétlerakási gyakorlatot, gondolt egy merészet, és a városa határában szabálytalanul elhelyezett szemeteszsákok tartalmából kinyomozta, hogy kitől is származik a hulladék. Majd a zsákokat egykori tulajdonosuk portájához szállította, és határozott mozdulattal beöntötte az elkövető udvarára, mondván, hogy annak tulajdonosától akár ellopták ezeket a „javakat”, akár elveszítette azokat, mindenképpen örülhet, hogy hiánytalanul megkerültek. Legújabb akciójában több száz kilométerre, az ország másik felébe szállított vissza egy roncsautót, amitől egykori tulajdonosai az ő városa terhére igyekeztek megszabadulni.

Életünk elkerülhetetlen velejárója, hogy mindannyian hulladékot is termelünk, amik között le nem bomló, sőt az emberi életet és egészséget veszélyeztető darabok is találhatóak. Van mód arra, hogy mindezektől szabályosan és biztonságos módon váljunk meg, ha betartjuk a rájuk vonatkozó kezelési előírásokat. Mégis, sokakat csábít az, hogy a hulladékkezelés meg nem engedett alternatíváit gyakorolják.

A bűneset óta emberi életünk „hozadéka”, hogy mindannyian bűnnel fertőzötten jövünk a világra, és ezt hordozzuk magunkban egész életutunkon. Most, amikor a koronavírus-járvány kapcsán az egész világot eléri a fertőzés, amiben a járvány végére várhatóan több millióan is meghalhatnak, talán még átütőbb erejű az a tény, hogy a bűn-fertőzöttség az emberiség olyan járványa, amit senki sem kerül el, és ami garantáltan halállal végződik mindazoknál, akik nem találják meg a gyógyulás egyetlen módját. Az egyetlen gyógymódot Jézus Krisztus kínálja számunkra, aki „megízlelte a halált”, de feltámadásával győzelmet aratott felette. Ő ugyanezt az utat és győzelmet kínálja mindazok számára, akik a „bűnkezelési” szabályokat betartva, az egyetlen helyes módon kívánnak leszámolni bűneikkel.

Ha Jézus Krisztusért megragadjuk a bűnbocsánat lehetőségét, Istennek egy sor ragyogó ígérete teljesedik be rajtunk: „Amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk vétkeinket.” (Zsolt 103,12); „Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!” (Ézs 43,25); „Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja!” (Mik 7,19).

Akik azonban a bűnkezelés egyetlen, de életmentő szabályát figyelmen kívül hagyják, és illegális módon (hazugsággal, tagadással, másra hárítással, felelőtlen nemtörődömséggel) igyekeznek megszabadulni bűneik pillanatnyi következményeitől, azokat nem kerüli el a számonkérés. A szabálytalanul kezelt bűnökre nem áll Isten ajánlata: ezeket nem tapossa el, nem veti el beláthatatlan távolságra, nem törli el, nem dobja a tenger mélyére, hanem mindezekre emlékezik, és az ítéletkor hiánytalanul az elkövetők szeme elé sorakoztatja valamennyit.

Most még van döntési lehetőségünk, hogy meg akarunk-e gyógyulni és szabadulni bűneinkből Jézus Krisztus bűntörlő áldozata elfogadásával, vagy az ítélet napján szeretnénk újra szembesülni életünk összes szennyével és szégyenével, amikről nekünk kell majd számot adnunk.

„Ha a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, akkor … Jézusnak, az ő (Isten) Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, magunkat csapjuk be, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól.” (János első levele 1,7-9)