TÁJÉKOZTATÓ a 2019/20-as bibliaiskolai tanév zárásáról

A 2019/20. oktatási év március-májusi, összesen három tanítási napját – a járványveszély korlátozási intézkedésének betartása miatt – személyes, tanórákon történő találkozással nem lehetett megszervezni. A váratlan, előre nem tervezett változást követően a tananyagot, vagy óravázlatot, ajánlott irodalmat elektronikus üzenetben juttattuk el a hallgatókhoz.

Az erre történt felkészülés többlet feladatot adott a tanároknak, és nem nyújthatta a személyes részvétel adta áldásokat: a testvéri találkozást, ismerkedést, a tanár- diák kapcsolatot, illetve a tananyag megismerésének új módja tanáraink és hallgatóink számára is új kihívást jelentett.

A bibliaiskola szervezői és az egyesületi elnökség nevében is megköszönöm a tanárok, a bibliaiskolai titkár segítő többletmunkáját, valamint a hallgatóknak, hogy elfogadták és kitöltötték a változás adta új kereteket.

 

A továbbiakban fontos információkat osztunk meg.

 

1./ A tanévre meghirdetett és a hallgatók által ismert (Házirend és nyilatkozat, megtalálható: https://bibliaszov.hu/2019/08/26/hazirend-es-nyilatkozat/ ) tantárgy-teljesítési feltételek, teljesítésigazolás az alábbi módosításokkal érvényesek:

 • A 2019. szeptember – 2020. februári időszak tantárgyai teljesítésének feltétele a tanítási napokon (de. és du.) a személyes (aláírással igazolt) részvétel, valamint a kijelölt feladatok legalább megfelelt eredményű teljesítése.
 • A 2020. március – májusi időszak tantárgyai teljesítésének feltétele a kijelölt feladatok legalább megfelelt eredményű teljesítése.
 • Az éves tantervben május 23-ára évzárót terveztünk, ezt megszervezni viszont még nincs lehetőségünk, ezért a rendezvény elmarad.
 • A még el nem készített, vagy be nem küldött feladatokat módosított határidőre, május 24-ig be kell nyújtani (ezt a lehetőséget engedményként minden, a március előtti tantárgyakra is kiterjesztettük), aki ezt követően teszi ezt meg, az veszélyezteti a tantárgy-teljesítés elismerését, és a februári előadásig kiadott feladatokra ez a lehetőség már egyébként sem biztosított.
 • A 2020. május 31-ét követően küldött feladat-megoldást érvényesnek nem tudjuk elfogadni, a tantárgy nem-teljesített lesz.
 • A tanévet 2020. június 8. nappal zárjuk, ez ünnepélyes tanévzáró tartása nélküli időpont. A tantárgy teljesítését vagy nem-teljesítését igazoló bejegyzéseket, valamint a kétéves bibliaiskolát eredményesen teljesítők oklevelét ezzel a nappal keltezzük, hitelesítjük.
 • A hallgatókat ezt követően elektronikus levélben eredményükről értesítjük.
 • Az első évfolyamosok számára kiállítjuk a bibliaiskolai tanulmányokat nyilvántartó könyvecskét (indexet), amit a hallgatók Pécelen átvehetnek, vagy kérésre postán megküldünk.
 • A 2020/21. évre meghirdettük a következő tanévet, az évnyitót szeptember 19-én tervezzük tartani, amikor a végzett hallgatóknak az oklevelet átadjuk, illetve az indexüket még át nem vett hallgatók azt megtekinthetik. Viszont, ha ők folytatják tanulmányukat, akkor az indexet nem tudjuk elvitelre átadni, s a már kiküldött/átvett példányokat is be kell kérnünk.

 

2./ A nem-teljesített tantárgyak ismételt felvétele.

 • Javasoljuk, hogy a teljesítettként el nem ismert tantárgyakat a hallgatók a következő tanévben vegyék ismét fel, ehhez nem szükséges a teljes tanévre beiratkozni, lehetőség van csak egyes tárgyak külön teljesítésére is (bővebben a fent hivatkozott házirendben). Viszont, aki szeretné a teljes tanévet ismételten felvenni, azt is megteheti.
 • Aki nem vett részt a négy ószövetségi előadás mindegyikén, illetve a kijelölt feladatot legalább megfelelt eredménnyel nem teljesítette, az ne jelentkezzen a második tanévre, más tárgyak nem-teljesítése esetén ez nem akadályozott, de nem ajánlott lehetőség.
 • A 2020/21-es tanévben lehetőséget biztosítunk mindkét évfolyam hallgatóinak, hogy a 2019/20 tanév márciusi – májusi időszak tantárgyainak előadásain részt vegyenek akkor is, ha egyébként a tantárgyat teljesítettként már elismertük. A részvétel feltétele, hogy szándékukat legalább egy héttel előre jelezzék, viszont a részvételért tandíjat nem kell fizetniük.

 

Isten áldja meg minden hallgatónk életét, szolgálatát, s várjuk az elsőévesek, illetve a második évesek közül a pótlásra készülők jelentkezését a következő tanévre!

De várjuk a már végzetteket is, ha kedvet éreznek az „ismétlésre”.

 

Biztatunk mindenkit, hogy böngéssze a Biblia Szövetség éves programját (https://bibliaszov.hu/2020/01/13/eves-programterv-2020/ ), és válasszon azok közül, sőt ismertesse azt meg másokkal, különösen is a bibliaiskola lehetőségét.

S aki a szolgálatban is szívesen segítene, őt is szeretettel várjuk munkatársaink közé!

 

Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel!” (Zsolt 29,11)

 

A bibliaiskolai tanárok, a BSz tanácsa, elnöksége, a bibliaiskolai titkár és munkatársaim nevében is köszönöm, hogy vállalták a bibliaiskolai felkészülést, a szorgalmas, gondos és eredményes feladatmegoldást!

 

Tisztelettel és szeretettel, a nevezettek nevében is,

dr. Mikolicz Gyula BSz titkár