Boldog város

Vizsgálták hazánkat, hogy melyik város kaphatná meg a „boldog város” címet – adta hírül minap a sajtó. A felmérések alapján megállapították, hogy országunk középső része áll a legjobban, és azon belül is Székesfehérvár kaphatja meg a „Boldog város” címet.

Ennek a kiválasztásnak szempontjai az anyagi jólét, a kulturális tevékenység, a zöldterületek nagysága, a játszóterek sokasága, a helyreállított műemlékek és díszburkolattal ellátott sétáló utcák száma volt.

Az igazi boldogság ismérvéről viszont az emberek szinte semmit sem tudnak. Ha ismernék azt, amit Isten igéje nevez boldogságnak, és ami a Krisztus megváltott gyermekeinek öröksége, akkor egy gazdasági válság, a világjárvány, vagy akár csak egy családi konfliktus sem döntené romba az ember által definiált boldogságot.

A boldogság ugyanis nem külső feltételekhez kötött, hanem a belső lelki stabilitáshoz. Ezt a belső szilárdságot pedig a „Boldog Isten” által ajándékozott, örökre szóló szoros kapcsolat jelenti, amit Jézus Krisztus szerzett meg a jeruzsálemi Golgota hegyén, kereszthalálával mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. És azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek.

Mindezzel együtt jár a békesség, amit semmi sem rendít meg. Sőt, a bibliai Dávid királlyal együtt valljuk:

Még, ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy.” (Zsoltárok könyve 23,4)