EZ IS A HÚSVÉT!

Prof. Bernhard Kaiser márciusi hírlevelében olvasható ez a nagyon fontos és aktuális utalás Krisztus feltámadásának jelentőségére, amit szíves engedélyével ezúton osztunk meg olvasóinkkal.

„Az utóbbi időszakban meglehetősen kemény leckék emlékeztetnek arra, hogy ’az egész világ a gonoszságban vesztegel’. Jelenleg csak nagyon szigorú feltételek mellett tudunk védekezni a vírus ellen. Ha ennek ellenére megbetegszünk, akkor számunkra, akik Krisztust megismertük és benne bízunk, bizonyosságként az marad, hogy szenvedésével, halálával és feltámadásával Isten Fia a világ megmentője. Isten mentőcsomagja nem a járványok megakadályozását, nem is a szociális egyenlőtlenségek leküzdését vagy a környezetvédelmet tartalmazza. Az ő programja sokkal inkább egy teljesen új teremtésre irányítja figyelmünket, ami Jézus feltámadásával vette kezdetét, és amely az idők végén válik majd láthatóvá. Ezekből a tényekből kiindulva a keresztyéneknek nem szükséges pánikba esni, hanem felismerhetik, hogy Krisztus biztos kézzel kormányoz, és mindent nagyszerűen fog véghez vinni ─ még akkor is, ha körülöttünk sok minden darabjaira hullik, vagy akár életünket is veszíthetjük. Isten ígéretei ─ az emberekével ellentétben ─ igazak és minden próbát kiállnak. Isten tartson meg bennünket az Igéje iránti bizalomban!”

Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus az elaludtak zsengéjeként feltámadt a halottak közül. Mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert amint Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki megelevenedik. Mindenki a maga rendje szerint. Az első zsenge Krisztus, azután akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Azután jön a vég, amikor átadja az országot az Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell uralkodnia, amíg minden ellenségét lába alá nem veti. Utolsó ellenségként a halált törli el. Mert Isten mindent az ő lába alá vetett. Amikor pedig azt mondja, hogy minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, aki neki mindent alávetett. Amikor pedig minden alá vettetett, akkor maga a Fiú is aláveti magát annak, aki neki mindent alávetett, hogy Isten legyen minden mindenben.” (1Kor 15,19-28)

Dr. Bernhard Kaiser